Pohjois-Savon Liikunta


Tanja Tukiainen
Projektikoordinaattori

p. 050 571 8400
tanja.tukiainen(at)pohjois-savonliikunta.fi


Mikko Männistö
Hyvinvointivalmentaja

p. 044 744 7611
mikko.mannisto(at)pohjois-savonliikunta.fi


 

Kuva: KKI-ohjelma / Studio Juha Sorri

Elinvoimaa organisaatioon (ELVO) -hanke on Itä-Suomen yliopiston hallinnoima työhyvinvointihanke. Hankkeessa osatoteuttajina toimivat Työterveyslaitos ja Pohjois-Savon Liikunta ry. Hanke toteutetaan 1.2.2015-31.1.2017 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tutkia eri-ikäisten työhyvinvointia sekä työhyvinvointijohtamista, hyödyntämällä erilaisia kehittämisinterventioita tuottavuuden näkökulmasta tuotoksena työhyvinvointijohtamisen malli.

Elinvoimaa organisaatioon (ELVO) -hanke rahoitetaan ESR -rakennerahasto ohjelmasta. Osarahoittajia ovat hankkeeseen osallistuvat organisaatiot sekä hankkeen toteuttajat (Itä-Suomen yliopisto, Työterveyslaitos ja Pohjois-Savon Liikunta).

Pohjois-Savon Liikunta jatkaa Toimintakyvyn vaikutus työelämään (TOVA) -hankkeessa kehitetyn henkilöstön hyvinvointia edistävän toimintamallin kehittämistä, uutena toimintamuotona hankkeessa kehitetään myös seitsemän kohdeorganisaatioiden henkilöstöliikuntaa. Hyvinvointia edistävässä toimintamallissa edistetään henkilöstön hyvinvointia yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, joita kartoitetaan mm. Firstbeat-hyvinvointianalyysin ja kehonkuntoindeksitestien avulla. Hankkeen aikana hyvinvointimallista haetaan erikokoisiin yrityksiin toimivia käytäntöjä. Henkilöstöliikunnan kehittämisen aluksi kartoitetaan henkilöstöliikunnan nykytila Työpaikan liikuntaohjelman kartoitus -työkalulla, saatujen tulosten perusteella työstetään toimenpiteitä aktiivisemman työpäivän ja liikuntaan innostavan elämäntavan edistämiseksi.

Yksityisyrittäjien, pk-yritysten ja yhdistysten työntekijöiden hyvinvointia edistetään tarjoamalla mahdollisuutta osallistua hyvinvointia edistävään toimintamalliin sekä Savon Yrittäjien kanssa järjestettäviin hyvinvointitilaisuuksiin.