Koulutukset

LIIKUNTALEIKKIKOULU OHJAAJAKOULUTUS (16t)
Aika: 8.-9.9.2018 (la klo 9-17 ja su klo 9-17)  
Paikka: Kuopio, Aurinkorinteen koulu (Mutkankatu 2). 
Hinta: 200€/hlö (+ laskutuslisä 2,50€/lasku). Mikäli samasta tahosta (päiväkoti, seura, yhdistys) osallistuu koulutukseen useampi ohjaaja, seuraava/seuraavat maksavat 180€/hlö. Tässä koulutuksessa ei ole voimassa muita alennuksia.
Ilmoittautuminen: 24.8. mennessä tästä 

MIKÄ LIIKUNTALEIKKIKOULU?
Liikuntaleikkikoulu eli Liikkari on alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Liikkarissa lapset harjoittelevat liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen  opettelua.Urheiluseuroille ja yhdistyksille Liikuntaleikkikoulu tarjoaa valmiin konseptin, jonka avulla on helppo järjestää laadukasta harrastustoimintaa perheen pienimmille.Liikuntaleikkikoulun sisällöt ovat asiantuntijoiden
laatimia ja ne ovat rakennettu tukemaan lasten liikunnallista kehitystä. 

UUDISTUNUT LIIKUNTALEIKKIKOULU
Uudistettuun Liikuntaleikkikouluun kuuluu tuntimalleja kolmelle ikäluokalle:
2-3 -vuotiaille (Perheliikkari),4-5 -vuotiaille ja 6 -vuotiaille. Liikuntaleikkikoulun arvot lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikki ovat edelleen toiminnan ytimenä, vaikka sisällöt ovat uudistettu.

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN
Liikuntaleikkikoulu -toimintaa voivat järjestää Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen
käyneet henkilöt. Uudistettu koulutus on kaksipäiväinen (16h). Koulutuksen hintaan kuuluu
ohjaajakansio ja koulutuksen jälkeen lisämateriaalit ovat tilattavissa Olympiakomitean
verkkokaupasta. 

UUSI innostava koulutus – Varhaisvuosien suositukset käytäntöön (5t)
Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön – koulutuksen tavoitteena on suositusten jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon. Pohditko, miten liikkuminen ja toiminnallisuus toteutuu osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea siten, että se kutsuu ja innostaa mukaan jokaista lasta jokaisena päivänä? Tervetuloa Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön – koulutukseen, tämä koulutus on juuri sinua varten.

Kassiliikunta (2,5t) UUTUUS !
Kassiliikunta on ideoitu halvan ja helposti saatavilla olevan välineen - kassin ympärille. Kassi motivoi liikkumaan ja harjoitukset kehittävät kehonhahmotusta ja - tuntemusta. Väline luo myös ikioman pienen tilan. Kassilla voi hyppiä, sinne voi piiloutua, sillä voi uudistaa vanhoja liikunta- ja laululeikkejä ja elävöittää motoriikkaratoja. Samalla, kuin huomaamatta, liikunnan määrä lisääntyy. Pinnistely, ponnistelu, vetäminen ja työntäminen, jotka ovat tärkeitä kaikille lapsille, toteutuvat kassin kanssa touhutessa huomaamatta.

Lasten motoristen taitojen havainnointi - koulutus (3t)
Koulutus tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Koulutus vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisten tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Liikettä Pihaleikkeihin (3t)
Pihaleikit kurssilla palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuu sovitut säännöt, eri-ikäisten yhdessä leikkiminen, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen - tietenkin myös jännitys ja hauskuus. Kurssimateriaalista löytyy ohjeita niin ruutuhyppelyyn kuin piilo- ja juoksuleikkeihin. Osa leikeistä sopii sellaisenaan koulun pihalle välituntiliikunnaksi.

Esiopetusta liikunnan keinoin (6t)
Onko ryhmässäsi tai luokassasi lapsia, jotka eivät malta pysyä paikoillaan vaikka haluaisivat oppia ? Liikunta on kielen oppimisen väline ja toiminnallinen matematiikka on hauskaa. Kurssilla tutustutaan liikunnallisiin tapoihin oppia ja opettaa kognitiivisia taitoja.

Lasten tanssin avaimet (3t)
Lasten tanssi pohjautuu leikin, monipuolisen musiikin ja mielikuvituksen pohjalta toteutettuun liikkumiseen. Lasten tanssi koulutukset on tarkoitettu varhaiskasvattajille, kerho-ohjaajille ja alkuopetuksen opettajille. Lasten tanssin avaimet koulutuksen keskeisiä teemoja ovat lasten tanssin sisällöt ja peruselementit,  kuinka ohjaan lasten tanssia ja miten rakennan lasten tanssin tuokion, mitä apuvälineitä voin käyttää lastentanssin tukena, monipuoliset ja innostavat lastentanssiharjoitukset.

Lasten tanssi matkalla koreografiaan (3t) 
Lasten tanssi matkalla koreografiaan koulutuksen keskeisiä teemoja:  lastentanssin peruselementit, mitä tarkoittaa improvisaatio ja koreografia, mitä elementtejä koreografia sisältää, mitä improvisaatio ja koreografia tarkoittavat ilmaisukeinona, monipuoliset lastentanssiharjoitukset sekä improvisaatioon ja koreografiaan ohjaavat harjoitukset

Nassikkapaini (3h)
Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua, koordinaation kehittämistä. Kisailu on kivaa, kokeile !

Vekara Vipellys - liikuntaa alle 3-vuotiaille (3h)
Alle 3-vuotiaiden lasten elämä on liikkumista ja kaikki tilat ovat liikuntatiloja. Kurssista saat tietoa ja käytännön keinoja alle 3-vuotiaiden lasten monipuoliseen liikunnan toteutukseen.

Liikuntaa pienissä tiloissa (3h)
Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan. Kurssilla kokeillaan käytännössä miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa.

Rytmikkäästi liikkuen (3h)
Rytmikkäästi liikkuen - kurssilla liikutaan ja musisoidaan perussykkeen tahdissa. Liike ja musiikki tukevat toisiaan, kun käytetään kehosoittimia, leikitään palloilla ja lorutellaan. Kurssilla käytetään vauhtivarpaat cd:ltä tuttuja kappaleita ja tehdään rytmikkäitä liikuntaleikkejä ja harjotteita, joita on helppo toteuttaa lapsiryhmän kanssa.

Helposti Liikkeelle - käytännön liikuntavinkkejä opettajille (3t)
Helposti liikkeelle -koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä ja uusia toiminnallisia ideoita koululiikuntaan. Koulutuksessa kokeillaan useita uusia ja erilaisia liikuntatehtäviä, joita jokaisen opettajan on helppo hyödyntää omassa opetuksessaan. Osallistujamateriaali sisältää mm. tehtäväkortit, jotka soveltuvat sellaisenaan käytettäviksi esim. oppitunneilla ja välitunneilla. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: 6–12-vuotiaille soveltuvat liikuntaleikit, liikuntavälineiden käyttöideat. temppu-, väline- ja kuntoratakortit, temppu-, väline- ja kuntoradan toteutus, musiikkiliikunta.