Koulutukset

Ilo kasvaa Liikkuen - varhaiskasvatuksen liikuntaseminaari 21.5.2018 Kuopio

PDF-tiedostoKutsu210518VKliikuntaseminaari.pdf (56 kB)
Liikuntaseminaarin ohjelma

UUSI innostava koulutus – Varhaisvuosien suositukset käytäntöön (5t)
Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön – koulutuksen tavoitteena on suositusten jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon. Pohditko, miten liikkuminen ja toiminnallisuus toteutuu osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea siten, että se kutsuu ja innostaa mukaan jokaista lasta jokaisena päivänä? Tervetuloa Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön – koulutukseen, tämä koulutus on juuri sinua varten.

Kassiliikunta (2,5t) UUTUUS !
Kassiliikunta on ideoitu halvan ja helposti saatavilla olevan välineen - kassin ympärille. Kassi motivoi liikkumaan ja harjoitukset kehittävät kehonhahmotusta ja - tuntemusta. Väline luo myös ikioman pienen tilan. Kassilla voi hyppiä, sinne voi piiloutua, sillä voi uudistaa vanhoja liikunta- ja laululeikkejä ja elävöittää motoriikkaratoja. Samalla, kuin huomaamatta, liikunnan määrä lisääntyy. Pinnistely, ponnistelu, vetäminen ja työntäminen, jotka ovat tärkeitä kaikille lapsille, toteutuvat kassin kanssa touhutessa huomaamatta.

Lasten motoristen taitojen havainnointi - koulutus (3t)
Koulutus tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Koulutus vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisten tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Liikettä Pihaleikkeihin (3t)
Pihaleikit kurssilla palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuu sovitut säännöt, eri-ikäisten yhdessä leikkiminen, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen - tietenkin myös jännitys ja hauskuus. Kurssimateriaalista löytyy ohjeita niin ruutuhyppelyyn kuin piilo- ja juoksuleikkeihin. Osa leikeistä sopii sellaisenaan koulun pihalle välituntiliikunnaksi.

Esiopetusta liikunnan keinoin (6t)
Onko ryhmässäsi tai luokassasi lapsia, jotka eivät malta pysyä paikoillaan vaikka haluaisivat oppia ? Liikunta on kielen oppimisen väline ja toiminnallinen matematiikka on hauskaa. Kurssilla tutustutaan liikunnallisiin tapoihin oppia ja opettaa kognitiivisia taitoja.

Lasten tanssin avaimet (3t)
Lasten tanssi pohjautuu leikin, monipuolisen musiikin ja mielikuvituksen pohjalta toteutettuun liikkumiseen. Lasten tanssi koulutukset on tarkoitettu varhaiskasvattajille, kerho-ohjaajille ja alkuopetuksen opettajille. Lasten tanssin avaimet koulutuksen keskeisiä teemoja ovat lasten tanssin sisällöt ja peruselementit,  kuinka ohjaan lasten tanssia ja miten rakennan lasten tanssin tuokion, mitä apuvälineitä voin käyttää lastentanssin tukena, monipuoliset ja innostavat lastentanssiharjoitukset.

Lasten tanssi matkalla koreografiaan (3t) 
Lasten tanssi matkalla koreografiaan koulutuksen keskeisiä teemoja:  lastentanssin peruselementit, mitä tarkoittaa improvisaatio ja koreografia, mitä elementtejä koreografia sisältää, mitä improvisaatio ja koreografia tarkoittavat ilmaisukeinona, monipuoliset lastentanssiharjoitukset sekä improvisaatioon ja koreografiaan ohjaavat harjoitukset

Nassikkapaini (3h)
Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua, koordinaation kehittämistä. Kisailu on kivaa, kokeile !

Vekara Vipellys - liikuntaa alle 3-vuotiaille (3h)
Alle 3-vuotiaiden lasten elämä on liikkumista ja kaikki tilat ovat liikuntatiloja. Kurssista saat tietoa ja käytännön keinoja alle 3-vuotiaiden lasten monipuoliseen liikunnan toteutukseen.

Liikuntaa pienissä tiloissa (3h)
Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan. Kurssilla kokeillaan käytännössä miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa.

Rytmikkäästi liikkuen (3h)
Rytmikkäästi liikkuen - kurssilla liikutaan ja musisoidaan perussykkeen tahdissa. Liike ja musiikki tukevat toisiaan, kun käytetään kehosoittimia, leikitään palloilla ja lorutellaan. Kurssilla käytetään vauhtivarpaat cd:ltä tuttuja kappaleita ja tehdään rytmikkäitä liikuntaleikkejä ja harjotteita, joita on helppo toteuttaa lapsiryhmän kanssa.

Helposti Liikkeelle - käytännön liikuntavinkkejä opettajille (3t)
Helposti liikkeelle -koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä ja uusia toiminnallisia ideoita koululiikuntaan. Koulutuksessa kokeillaan useita uusia ja erilaisia liikuntatehtäviä, joita jokaisen opettajan on helppo hyödyntää omassa opetuksessaan. Osallistujamateriaali sisältää mm. tehtäväkortit, jotka soveltuvat sellaisenaan käytettäviksi esim. oppitunneilla ja välitunneilla. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: 6–12-vuotiaille soveltuvat liikuntaleikit, liikuntavälineiden käyttöideat. temppu-, väline- ja kuntoratakortit, temppu-, väline- ja kuntoradan toteutus, musiikkiliikunn

Liikuntaleikkikoulu ohjaajakoulutus (16t)
Liikuntaleikkikoulu on 3–6-vuotiaiden lasten monipuolinen liikuntaohjelma. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa mm. urheiluseuroissa, MLL -yhdistyksissä, seurakunnissa ja päivähoidossa. Vapaa-aikana toimiva harrastusmuotoinen Liikuntaleikkikoulu on osa yhdistysten ja urheiluseurojen toimintaa.

Liikuntaleikkikoulun 16 tunnin ohjaajakoulutus on laaja tietopaketti lasten liikunnasta. Sen antia ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa. Koulutuksen käynyt ohjaaja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä neljän vuoden liikuntaohjelman.

Ohjaajien oikeuksien saaminen edellyttää koko koulutukseen osallistumista. Koulutukseen osallistuvan ohjaajan tulee olla täyttänyt 16 vuotta. Alle 18-vuotias ohjaaja voi aluksi toimia toisena ohjaajana yhdessä täysi-ikäisen kanssa.Koulutuksen jälkeen Liikuntaleikkikoulu käynnistetään yhdistyksissä tai päivähoidossa.

Lue lisää Liikuntaleikkikoulusta 

Päivähoidossa Liikuntaleikkikoulu -ohjelmaa voidaan soveltaa osaksi päivittäistä liikuntakasvatusta. Liikuntaleikkikoulun tavoitteet, teemat ja sisällöt antavat päivähoidon työntekijöille hyvät työvälineet ohjatun liikunnan toteuttamiseen päivähoidossa. Liikuntaleikkikoulun tuntimallien sisältöjä sovelletaan lapsiryhmä ja päivähoidon tilat huomioiden.

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus sopii kaikille lasten parissa työskenteleville. Aikaisempaa liikuntakokemusta ei tarvita. Suosituksena on ainakin kahden työntekijän kouluttautuminen ohjaajaksi jokaisesta päiväkodista. Koulutuksen käyneet ohjaajat voivat toimia ohjaajana myös yhdistysten Liikuntaleikkikouluissa.

Urheiluseurassa tai yhdistyksesä toimiva Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen liikuntaharrastus. 3-4-vuotiaille sekä 5-6-vuotiaille tarkoitetut ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja kerran kuukaudessa vanhemmat ovat mukana suosituilla perhetunneilla. Lapset saavat jokaiselta tunnilta hauskan liikunnallisen kotitehtävän, joten iloinen liikunta jatkuu myös kotona yhdessä perheen kanssa. Vanhemmat saavat oman tietopaketin lasten liikunnasta.