Pohjois-Savon Liikunta ry (PSL) on liikunnan aluejärjestö. Yhdistys on perustettu 7.10.1997 ja aloittanut toimintansa 1.1.1998. Perustajajäseniä on 46, ja tällä hetkellä jäsenmäärä on 134. PSL on liikunnan asiantuntija Pohjois-Savossa. Toiminnan tavoitteena on lisätä pohjoissavolaisten hyvinvointia liikunnan keinoin. Keskeiset toimintatavat ovat koulutus, palvelut, liikuntatapahtumat ja vaikuttaminen.

PSL on yksi viidestätoista liikunnan aluejärjestöstä, joiden toimialueet kattavat koko maan. Palvelutoimisto sijaitsee Kuopiossa ja siellä työskentelee kahdeksan henkilöä eri tehtävissä. PSL saa tukea toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriön jakamista veikkausvoittovaroista. Jäseninä on urheiluseuroja, lajien alueorganisaatioita ja yhdistyksiä. PSL on valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaation VALO ry:n jäsen.  

Pohjois-Savon Liikunnan perusarvot

  • liikunta kasvun tukena
  • liikunnan moniarvoisuus
  • asiakaslähtöisyys
  • asiantuntemus ja korkea laatu
  • maakunnallisuus voimavarana
Toiminta-alueemme.