Seuratoiminnan koulutukset on tarkoitettu kaikille seuratoimijoille. Uudet seuratoimijat saavat koulutuksissa paljon tietoa ja tukea seuratoimintaan, kauemmin seuratoiminnassa mukana olleille koulutukset tarjoavat tietoihin päivityksiä, uusia ideoita ja innostusta. Myös toisten seuratoimijoiden tapaaminen koulutuksissa antaa paljon.

Seurakoulutusten lisäksi tässä osiossa esitettynä esimerkkejä teemallisista Seuratyöpajoista.

Tutustu seuratoiminnan koulutuksiin

Urheilun Pelisäännöt on luotu auttaamaan seuroja pelisääntöjen laatimisessa ja seurojen on mahdollista tilata maksutonta materiaalia aiheeseen liittyen. Järjestäytyneessä liikuntatoiminnassa musiikki on jo luonnollinen osa tapahtumia, liikuntaryhmiä ja koulutuksia. Julkisesti esitettävän musiikin tekijänoikeuskorvaukset on hoidettu Valo:n, Teoston ja Gramexin solmimilla sopimuksilla. Pohjolan Tuplaturvavakuutus kattaa toiminnan vastuuvakuutuksen ja vapaaehtoisten tapaturmavakuutuksen. Varainhankinnan välineitä seuroille ovat Urheilun Unelma-Arpa ja Veikkauksen verkkokumppanuus.

Tutustu muihin seurapalveluihin

Seurat toimii -palstalla ilmoitetaan seurojen toiminnasta ja tapahtumista.

Ilmoita tai lue ilmoituksia

 

Pohjois-Savon Liikunnan yksi painopistealue on seuratoiminta. Olemme mukana kehittämässä ja kouluttamassa seuroja sekä seuratoimijoita, tuemme seuroja vastaamaan liikunnan ja urheilun yhä vaativampiin haasteisiin sekä toimimme palveluasiantuntijana seuratoiminnan kentässä. Seuratoiminnan kehittämisen toimintamalleja ovat Seuratyöpajat sekä koulutukset. Informoimme ja konsultoimme seuroja Seuratoiminnan kehittämistuen ja KKI-tuen tiimoilta ja jaamme tietoa valtakunnallisista seuroille suunnatuista varainhankintakeinoista. Lisäksi koordinoimme Seurafoorumin ja Seuratoiminnan maakunnallisen työryhmän toimintaa.

Tutustu seuratoiminnan kehittämisen tuotteisiin tästä.

Pohjois-Savon Liikunta tarjoaa valmentaja-ohjaajakoulutuksia seurojen valmentajille ja ohjaajille. Toteutamme valtakunnallisesti yhtenäisiä VOK-koulutuskokonaisuuden I-tason koulutuksia ja järjestämme valtakunnallisesti yhtenäisellä aikataululla toteutettavat VOK-superviikonloput. Lisäksi järjestämme mm. Valmentajaklinikoita yhteistyössä Kuopion alueen urheiluakatemian kanssa.

Tutustu valmenta- ja ohjaajakoulutusten tarjontaan

Seurojen yksi tärkeä tehtävä on varainhankinta ja sen tueksi on kehitelty hyviä yhteistyömuotoja. Seuratoiminnan kehittämistuki (Seuratuki) on Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa suoraa taloudellista tukea, KKI-ohjelman kautta myös urheiluseurat voivat hakea taloudellista tukea liikuntahankkeiden käynnistämiseen tai ohjaajien koulutukseen.

Tutustu seuratoiminnan taloudellisiin tukimuotoihin

lasten sporttikortti