Valon ja Olympiakomitean johto Pohjois-Savossa

12.4.2013


Kuopiossa 10.4 järjestetyssä tilaisuudessa vierailivat Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen ja pääsihteeri Mika Sulin, sekä Valon pääsihteeri Teemu Japisson ja kentälle viennistä vastaava johtaja Sirpa Korkatti.

Uuden valtakunnallisen liikuntaorganisaation Valon ja Suomen Olympiakomitean johto jatkoi Mikkelistä alkanutta maakuntakierrostaan Kuopiossa keskiviikkona 10.4. Pohjois-Savon Liikunnan isännöimän päivän ensimmäisessä tilaisuudessa tavattiin maakuntaliiton ja kuntien johtavia virkamiehiä, sekä kuntien päättäjiä ja liikunnasta vastaavia henkilöitä. Mukana oli myös ELY-keskuksen ja Urheiluakatemian väkeä.

Valon ja OK:n edustajat kertoivat yhteisistä valinnoista ja halusivat tietysti kuulla paikallisten toimijoiden mielipiteitä ja kysymyksiä. Esiin nousivat mm. liikunnan harrastamisen hinta, olosuhdeasiat, terveysliikunta ja huippu-urheilun merkitys suomalaisille. PSL:n SEKE-hanke(jossa voimansa yhdistävät seurat, lajiliitot, kunnat, ELY-keskus ja PSL) kiinnosti vieraita kovasti. 

Toiseen tilaisuuteen saapui maakunnan seurojen edustajia, ja osittain käsiteltiin samoja teemoja, mutta seurojen näkökulmasta. Suurimpana huolenaiheena on liikuntapaikkojen kohoavat käyttömaksut ja riittämättömät olosuhteet. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi yksi parhaista keinoista on eri lajien välinen entistä tiiviimpi yhteistyö.
Risto Nieminen korosti tarinoiden ja kokemusten sekä perinteiden vaalimisen tärkeyttä urheilussa. Kertomukset muistetaan paremmin kuin asiatieto. Marja Lipponen kertoi hienon tarinan siitä, kuinka tasavallan presidentti Sauli Niinistö onnistuttiin saamaan Iisalmeen uuden kentän vihkiäisiin ja PK-37:n juhlaan. Tämä jäi varmasti kaikkien mieleen. 

Nämä kaksi Hotelli Iso-Valkeisessa pidettyä tilaisuutta keräsivät runsaasti osallistujia. Kaikki olivat samaa mieltä siitä, että tällaisia vierailuita maakuntiin tarvitaan lisää, jotta suomalaisen urheilun visio-Suomi on maailman liikkuvin urheilukansa 2020-voisi toteutua.

Hieno ja antoisa päivä päättyi Pohjois-Savon Liikunnan kevätkokoukseen.