Ilo kasvaa liikkuen seminaari 11.11.2015 Kuopiossa

29.9.2015


Ilo kasvaa liikkuen on uusi valtakunnallinen varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se nivoutuu varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin.

Seminaarin kohderyhmänä on ensisiijaisesti päivähoidon päättäjät ja hallinto sekä päiväkotien johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat sekä varhaiskasvattajat.

Ilmoittautuminen seminaariin 28.10 mennessä oheisesta linkistä
https://www.lyyti.in/ilokasvaaliikkuen_kuopio