KKI-hanketukea myönnettiin Pohjois-Savoon 12 terveysliikuntahankkeelle

2.8.2016

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi KKI-hanketukea yhteensä 12 terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon hakukierroksella 2/2016. Valtakunnallisesti KKI-tukea haki 245 hanketta, joista tukea myönnettiin 113 hankkeelle, yhteensä 230 500€. Seuraava KKI-hanketuen hakuaika on 1.-30.9.

Tukea saivat Kuopiossa Alfido Oy, Kuntokeskus Huippu Oy, Kuopion Reipas ry, Kuopion Reippaan Voimistelijat, Kurkimäen Kuntoilijat ry, Savon Tietokeskus Oy, Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA), KYS Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri sekä Tahko Spa Oy. Lisäksi Siilinjärveltä tukea saivat Vuorelan Kunto ry ja Siilinjärven Uimala Oy sekä Iisalmesta Iisalmen Naisvoimistelijat ry. Tukisummat vaihtelivat 1100-6000€ välillä. Tukea myönnettiin erilaisten matalan kynnyksen liikuntaryhmien aloittamiseen ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten aktivointiin eri keinoin.

Tutustu tarkemmin KKI-hanketukea saaneisiin hankkeisiin tästä linkistä.

 

Seuraava KKI-hanketuen hakuaika 1.-30.9.2016

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille.

Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita:

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
  • fyysisesti huonokuntoiset miehet.

Syyskuussa haettavista KKI-hanketuista päätös tulee joulukuussa ja tuki tulee käyttää marraskuun loppuun 2017 mennessä.

Tuen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy KKI-ohjelman verkkosivuilta. www.kkiohjelma.fi/hanketuki.

KKI-ohjelman sivuilta löytyy kattavasti tietoa hankkeen suunnittelusta ja tuen hakemisesta sekä esimerkkejä tuetuista hankkeista ja hyvistä toimintamalleista.

Lisätietoja KKI-hanketuen hakemisesta saat tästä linkistä.