Liikkuva koulu - ohjelman kehittämisavustuksia peruskouluille ja toisen asteen oppilaitoksille

4.6.2018


Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 134 190 euroa Pohjois-Savon alueen Liikkuva koulu -ohjelman kehittämishankkeisiin peruskouluille ja 37 449 euroa kokeiluhankkeisiin toiselle asteelle.

Kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia, kuntayhtymiä ja yksityisiä koulutuksen järjestäjiä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden ja keskeisten toimenpiteiden toteuttamisessa peruskouluissa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Liikkuva koulu -ohjelman pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa painotuksena on erityisesti vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä opiskelijoiden opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen.

 

Liitteet