Etänä neuvoen ja liikkuen (ESR)

Poikkeustilanteen etäneuvonta- ja tukipalvelut ja etäkoulutusten sarja yhdistyksille. Poikkeustilanteeseen luodut perheiden ja nuorten etäviikonloppuleirit

ESR-rahoitteista Etänä neuvoen ja liikkuen-hanketta hallinnoi ja toteuttaa Pohjois-Savon Liikunta ry.  Hanke on käynnissä 24.4. - 30.9.2020. 

Tavoitteet

Etänä neuvoen ja liikuttaen on ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on:

  1. Tavoitteena on tukea ja edistää pohjoissavolaisten seurojen ja yhdistysten elinvoimaa ja toimintakykyä poikkeusoloissa sekä niiden päätyttyä ja edesauttaa yhdistyksiä toteuttamaan tilanteeseen mukautettua toimintaa haasteellisten aikojen yli.
  2. Hankkeen tavoitteena on lisätä laajasti pohjoissavolaisten yhdistystoimijoiden ja yhdistysten työntekijöiden jaksamista sekä tarjota osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemisen, vertaistuen ja toimintakäytäntöjen jakamisen paikkoja.
  3. Hankkeella halutaan lisätä yhdistysten ja yhdistystoimijoiden etäosaamista ja osaamista yhdistystoiminnan keskeisissä teemoissa (esim. hallinto, talous, työnantajana toimiminen, rahoitus, varainhankinta) sekä poikkeusoloissa toimimisessa. Hankkeen tukee ns. sateenkaarihankkeena seurojen poikkeusoloissa käynnistyvien hankkeiden toteutusta samalla seurojen hankeosaamista lisäten.
  4. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on tarjota perheille ja nuorille poikkeusoloissa hyvin mielenkiintoisia ja osallistumaan innostavia osallistumisen ja yhteisöllisyyden kokemisen paikkoja viikonloppuihin ja arkeen. Osallistumisen myötä tavoitteena on turvata ja/tai lisätä pohjoissavolaisten perheiden ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työ- ja toimintakykyä etenkin vaikeissa elämäntilanteissa ja syrjäytymisvaarassa olevien perheiden ja nuorten keskuudessa.
  5. Hankkeen tavoitteena on rakentaa, pilotoida ja edelleen kehittää uusia toimintatapoja,toimintamuotoja ja toimintamenetelmiä, joita voidaan hyödyntää hankkeen jälkeenkin ja joita voidaan levittää laajemmalle. Tavoitteena on saada kohderyhmää osallistumaan mahdollisimman laajasti ja aikaansaada tuloksekasta ja vaikuttavaa tekemistä.

Toteutus

Etäneuvonta- ja tukipalvelut 
Heti hankkeen käynnistyessä avataan toiminnan alkuvaiheen pilotointikokemusten myötä toimintatavaltaan edelleen kehitettävä, pohjoissavolaisten yhdistysten poikkeustilanteen etäneuvonta- ja tukipalvelu.

Etäyhdistysiltojen/-koulutusten sarja (Teams) 
Hankkeessa toteutetaan käsiteltäviltä aiheiltaan tarvelähtöinen, toteutustavaltaan ja tuotteena täysin uudenlainen, koulutuksellinen ja osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja jaksamisen tukea tarjoava etäyhdistysiltojen/-koulutusten sarja.

Etäleiriviikonloput (4-5 viikonloppua) ja niiden perään tuotettavat liikuntahaasteet perheille ja nuorille 
Täysin uudenlaisena, monilajisena, liikunnallisen leirin toteutusmuotona pilotoidaan osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kokonaisten perheiden sekä nuorten hyvinvointia ja työ- ja toimintakykyä edistävät etäleiriviikonloput toukokesäkuussa 2020.

Tutustu EtäSporttileiriin

Pohjois-Savon etäliikuntatarjonnan koontisivusto 
Hankkeessa kootaan yhdelle sivustolle pohjoissavolaisten seurojen, muiden yhdistysten, yritysten, kuntien , ym. tahojen erityisesti perheille ja nuorille suunnattua etäliikunnan tarjontaa.

Tutustu etäliikuntatarjontaan

Yhteystiedot

Hankepäälikkö
Niina Markkanen
p. 050 322 3971 
niina.markkanen(a)pohjois-savonliikunta.fi 

Neuvonta-asiantuntija
Pirjo Hulkko
p. 044 5053168
pirjo.hulkko(a)pohjois-savonliikunta.fi

Etäviikonloppuleirikoordinaattori
Anne Kekäläinen
p. 050 560 5437 
anne.kekalainen(at)pohjois-savonliikunta.f

Viestijä
Esa Pietikäinen 
p. 044 491 8062 
esa.pietikainen(a)pohjois-savonliikunta.fi 

Hankkeessa mukana

Kuvaa klikkaamalla pääset seurojen nettisivuille

Pohjoissavolaiset urheiluseurat toteuttavat etäliikuntamateriaalia EtäSporttileireille, jotka järjestetään touko-kesäkuussa 2020.

Tutustu EtäSporttileiriin

EtäSporttileirit järjestetään touko-kesäkuussa 2020. Tutustu EtäSporttileirien sisältöön osoitteessa www.sporttileirit.sporttisaitti.com
EtäSporttileiri
Kuopion Pyöräilyseura ry
Kuopion Pyöräilyseura ry
Salibandyseura Welhot ry
Salibandyseura Welhot ry
Kuopion Reipas
Kuopion Reipas
Kuopio Rugby Club
Kuopio Rugby Club
Kuopion Suunnistajat ry
Kuopion Suunnistajat ry