Liikuntaa ja hyvinvointia koulupäivään. Pohjois-Savon Liikunnasta saat apua koulun liikuntamyönteisen toimintakulttuurin luomisessa. Etsimme yhdessä koulujen kanssa keinoja, joiden avulla koululaisten liikkumista voidaan lisätä.  Päivittäisen liikunta-aktiivisuuden lisääminen pitäisi näkyä koulun opetus- ja työsuunnitelmassa.

Lue lisää Liikkuvasta koulusta

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Pohjois-Savon Liikunta tarjoaa tukea oppilaitosten toiminnan kehittämiseen.

Lue lisää Liikkuvasta opiskelusta.

Pohjois-Savon Liikunta tarjoaa varhaiskasvattajille runsaasti erilaista koulutusta, työskentelitpä sitten päiväkodissa, perhepäivähoitajana tai kerho-ohjaajana. Omalle työyhteisölle suunnattu koulutus on tehokas keino edistää lasten päivittäistä liikkumista. Järjestämme tilauksesta kaikkia koulutuksiamme. Näiden lisäksi voit osallistua avoimiin koulutuksiin. 

Lue lisää 

Pohjois-Savon Liikunta on mukana toteuttamassa kuntien ja liikunta/seuraväen yhteisiä foorumeita. Seura-, liikunta- ja yhdistysfoorumeiden ideana on järjestetää kokoontumisia ja luoda yhteistyötä paikallisten toimijoiden kesken. Esimerkkinä Kuopion seurafoorumi, joka kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa.

Kunnat voivat hakea taloudellista avustusta paikallisilta ELY-keskuksilta lasten ja nuorten sekä aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallisiin kehittämishankkeisiin. Tavoitteena on edistää tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien aktivointi liikunnalliseen elämäntapaan.

Tutustu taloudellisten tukien muotoihin