Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää on:

  • oppilaiden osallisuus
  • oppiminen
  • lisää liikettä – vähemmän istumista.

Liikkuvissa kouluissa istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.

Liikkuva koulu -ohjelman rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahoitus toteutetaan veikkausvoittovaroin.

Pohjois-Savon Liikunta ry tarjoaa kouluille tukea, apua ja koulutuksia. 

Lisätietoa Liikkuvasta koulusta: http://www.liikkuvakoulu.fi/
 

PDF-tiedostoAluejärjestöt koulujen tukena Syksy 2019-PAINO.pdf (5.6 MB)
Liikkuva koulu tukipalvelut esite.

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.