Opettajille


Liikkuva koulu työpaja 1 (2-3t)

Tämä työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelmaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työtekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi.
Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: koulukohtainen kehittämistyö, koulupäivän liikunnallistamisen keinot, henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa, liikunnan ja oppimisen välinen yhteys, henkiklökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Liikkuva koulu työpaja on koko työyhteisölle suunnattu 2-3 tunnin mittainen ja se voidaan toteuttaa esim. yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena. Liikkuva koulu työpaja on maksuton liikkuva kehittämistyötä tekeville kouluille.


Liikuva koulu työpaja 2 - kehitä ja vakiinnuta (2-3t)

Työpajan tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vakiinnuta työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan.

Liikkuva koulu työpaja – kehitä ja vakiinnuta suunnitellaan yhdessä koulun edustajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1-3 teemaa. Työpajan kesto voi olla 2-3tuntia.

Työpajan hinnat: 2 tunnin työpajan hinta 300€ ja 3 tunnin työpajan hinta 400€. Hintoihin lisätään kouluttajan matkakulut.

  • Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
  • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
  • Koulupäivän uudet rakenteet
  • Yhteistyöstä voimaa
  • Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Toiminnallinen oppiminen - koulutus alakoulujen opettajille (3t)

Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken oppitunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen.

Tilauskoulutuksen hinta: 450€ + materiaali 11€/hlö + kouluttajan matkakulut.

Toiminnallinen oppiminen - koulutus yläkoulujen opettajille (3t)

Toiminnallisen oppimisen koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen yläkoulun arjessa. Koulutuksen sisältö:

  • Liikunta ja oppiminen, opetussuunnitelmat sekä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset
  • Toiminnallisuus oppiaineissa ja taukoliikunta oppitunneilla
  • Opettajien ideoiden lisääminen toiminnallisen opetuksen toteutukseen
  • Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi

Tilauskoulutuksen hinta 450€ + materiaali 11€/hlö + kouluttajan matkakulut.

Jonot mataliksi - koulutus

Lisää aktiivisuutta, onnistumisia ja sosiaalisen tekemisen meininkiä liikuntatunneille. JONOT MATALIKSI –koulutukset antavat ideoita ja käytännön vinkkejä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen liikunnan opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

1)    Pelit ja leikit (1,5t)
2)    Oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5t)
3)    Heikko sisäliikuntatila (1,5t) 
4)    Yhdessä kisaillen (1,5t)
5)    Motoriset perustaidot 1-2 – luokkalaisille (1,5t)
6)    Motoriset perustaidot 3-6 – luokkalaisille (1,5t)

Koulutuksen hinta 250 €/osio + kouluttajan matkakulut. 
 

Toiminnallinen vanhempainilta alakouluille (1,5-2t)

Toiminnallinen vanhempainilta on valmis sisältö alakoulun opettajalle oman luokan vanhempainiltaan. Illan aikana opettaja voi käydä halutessaan läpi muita luokan/koulun ajankohtaisia asioita. Ilta sisältää yhteistä mukavaa tekemistä lasten ja vanhempien kanssa. Illan aikana pohdimme perheiden arkiliikkumista, tutustumme erilaisiin arkiliikunnan muotoihin sekä selvitämme mitä kaikkea mukavaa perheet voisivat yhdessä tehdä. Teemoina: liikunta, ravinto ja lepo. Vanhempainillan hinta 300€ + kouluttajan matkakulut. 

 

Kysy lisää ja tilaa koulutus: Anne Kekäläinen anne.kekalainen@pohjois-savonliikunta.fi p.050 560 5437