Oppilaitosten henkilöstölle

Palveluja lukioille ja ammattioppilaitoksille

  • Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki - sparraus
  • Liikkuva opiskelu -työpaja
  • Työyhteisöjen liikunta- ja työhyvinvointipalvelut

Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki - sparraus

Pohjois-Savon Liikunnalta on mahdollista saada apua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen oppilaitoksissa sekä kehittämishankkeiden suunnittelussa. 

Liikkuva opiskelu -työpaja

Työpajassa oppilaitoksenne henkilökunta ja opiskelijoiden edustajat pääsevät keskustelemaan yhdessä, mitä Liikkuva opiskelu toiminta tarkoittaa käytännössä juuri teidän oppilaitoksessanne. Työpajassa saatte esimerkkejä muissa oppilaitoksissa hyviksi todetuista käytänteistä. Työpajassa pääsette suunnittelemaan Liikkuva opiskelu -toimintaa. 

Työyhteisöjen liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikkumista lisäämällä on mahdollista vaikuttaa koulun henkilökunnan työhyvinvoinnin tukemisen ohella koko koulun yhteisöllisyyteen, yleiseen työssä viihtymiseen sekä jaksamiseen. Päivittäiseen liikkumiseen sitoutuneet työntekijät innostavat esimerkillään myös opiskelijoita liikkumaan. Työyhteisön sosiaalinen tuki on tärkeää arjen rutiinien muuttamisessa liikunnallisemmiksi. 

Pohjois-Savon Liikunnan tarjoamat palvelut työyhteisöille:

  • Tyky -päiviä ja tuokioita
  • Liikunta ja terveysaiheisia luentoja
  • Lajikokeiluja
  • Kuntotestauksia ja terveysmittauksia
  • Tukea työyhteisön liikuntasuunnitelman laatimiseen
  • Liikuntatapahtumien suunnittelun ja toteutuksen apua

Kysy lisää Anne Kekälainen, p.  050 560 5437 anne.kekalainen(at)pohjois-savonliikunta.fi

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.