Avustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia. Toiminnalta edellytetään sisällöllistä laadukkuutta, säännöllistä viikoittaista ja lukuvuotista toteutusta sekä kaikille avointa ja tasapuolista osallistumismahdollisuutta. Toiminnan järjestäjä ei saa edellyttää toimintaan osallistuvilta järjestäjäorganisaation jäsenyyttä ja mahdollisten osallistumismaksujen tulee olla kohtuullisia, jotta kaikkien tosiasiallinen mahdollisuus osallistumiseen toteutuu.

 

Avustuksesta lisätietoa tästä ja hakuohje tästä.

Lisätietoja hakemusprosessista: Itä-Suomen aluehallintovirasto (Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat). Nuorisotoimen ylitarkastaja, Henri Alho, puh. 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi


 

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustukset kunnille
 

1) Valtakunnalliset ja alueelliset kehittämishankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustukset valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille. Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämisen avulla toteutetaan hallitusohjelman linjauksia koko elämänkaaren mittaisen liikunnan, arkiliikunnan, työyhteisöliikunnan, opiskelijaliikunnan sekä harrastusmahdollisuuksien tasa-arvon edistämisestä aikuisväestön keskuudessa.

Avustukset (OKM)

2) Paikalliset kuntahankkeet

AVI myöntää avustukset paikallisiin kuntahankkeisiin. Avustuksella tuetaan aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään suomalaisen aikuisväestön liikuntaa terveysliikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämätavan omaksumista osaksi arkea. Tavoitteena on edistää tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien aktivointi liikunnalliseen elämäntapaan.

Avustukset (AVI)

Lisätietoja: Tanja Tukiainen, tanja.tukiainen@pohjois-savonliikunta.fi puh: 050 5718 400