Ilo kasvaa liikkuen

Ilo kasvaa liikkuen on varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen liikunnansuositukset toteutuisivat jokaisen lapsen kohdalla. Verkosto ja sen rakentama ohjelma auttavat varhaiskasvattajia kehittämään lasten liikuttamiseen liittyviä asioita itse, muttei yksin. Työn tueksi on tuotettu verkostojen jäsenten ja pilottien hyviä käytäntöjä sisältäviä työkirjoja.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma etenee vaiheittain, joita voi kulkea omassa aikataulussaan sekä omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Liikkeelle lähdetään pienin askelin, pienten kehittämiskohteiden kautta. Pienten askelten ideologiaan kuuluu yhteisten tavoitteiden sekä toimintatapojen sopimisesta ja keskustelusta yhdessä oivaltaen.

Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaan voivat ilmoittautua mukaan:
-yksikkö (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus)
-kunta (varhaiskasvatuksen johto/hallinto)

Lisätietoa Ilo kasvaa liikkuen- ohjelmasta täältä

Pohjois-Savon Liikunta mukana liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa - hankkeessa

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä -hankkeen tavoitteena on alle kouluikäisten lasten päivittäisen liikkumisen edistäminen kuntien varhaiskasvatusyksiköissä.

Hanketta toteuttavat kymmenen liikunnan aluejärjestöä yhteistyössä ja sitä hallinnoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.  Hankkeessa ovat mukana: Etelä-Savon Liikunta, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Hämeen Liikunta ja Urheilu, Kainuun Liikunta, Keski-Pohjanmaan Liikunta, Keski-Suomen Liikunta, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, Pohjois-Savon Liikunta sekä Päijät Hämeen Liikunta ja Urheilu. 

Hankkeen keskeiset tavoitteet 2019

  1. Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmatyön paikallinen edistäminen sekä varhaiskasvatuksessa olevien alle kouluikäisten lasten päivittäisen liikunnan edistäminen.
  2. Alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyön edistäminen ja kehittäminen.
  3. Varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnallisten menetelmien ja liikuntaosaamisen vahvistaminen.
  4. Uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehittäminen varhaiskasvatuksen henkilöstön työn tueksi arjen aktiivisuuden edistämiseksi sekä oppimisvalmiuksien tukemiseksi.
  5. Maakunnallinen viestintä alle kouluikäisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman kanssa. Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuurimisteriöstä. 

Tarjoamme työyhteisölle tai kunnalle maksutonta sparrausta Ilo kasvaa liikkuen - ohjelman toteuttamiseen. 


Pienten askelten perehdytys (1,5-2 t) maksuton !
Tavoitteena on tutustua pienten askelten menetelmään sekä siihen, miten pienten askelten menetelmää voidaan hyödyntää lasten liikkumisen kehittämisessä omassa yksikössä. Tavoitteena on myös kehittämisosaamisen vahvistaminen. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle tarjoamme liikunnan täydennyskoulutusta. 
Tutustu koulutuksiin alla olevasta esitteestä !
 

PDF-tiedostoA5L_VK_koulutuskokonaisuus_www.pdf (207 kB)
Liikunnan täydennyskoulutusta varhaiskasvattajille esite