Koulutukset

Iloa leikkiä, yhdessä tekemistä -  varhaisvuosien suositukset käytäntöön (5t)
koulutuksen tavoitteena on suositusten jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon. Pohditko, miten liikkuminen ja toiminnallisuus toteutuu osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea siten, että se kutsuu ja innostaa mukaan jokaista lasta jokaisena päivänä? Tervetuloa Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön – koulutukseen, tämä koulutus on juuri sinua varten. Koulutuksen hinta 575€ + kouluttajan matkakulut + materiaali. 

Kassiliikunta (2,5t) 
Kassiliikunta on ideoitu halvan ja helposti saatavilla olevan välineen - kassin ympärille. Kassi motivoi liikkumaan ja harjoitukset kehittävät kehonhahmotusta ja - tuntemusta. Väline luo myös ikioman pienen tilan. Kassilla voi hyppiä, sinne voi piiloutua, sillä voi uudistaa vanhoja liikunta- ja laululeikkejä ja elävöittää motoriikkaratoja. Samalla, kuin huomaamatta, liikunnan määrä lisääntyy. Pinnistely, ponnistelu, vetäminen ja työntäminen, jotka ovat tärkeitä kaikille lapsille, toteutuvat kassin kanssa touhutessa huomaamatta. Koulutuksen hinta 350€ + kouluttajan matkakulut + materiaali. 

Lasten motoristen taitojen havainnointi - koulutus (3t)
Koulutus tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Koulutus vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisten tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana. Koulutuksen hinta 350€ + kouluttajan matkakulut + materiaali. 

Lasten tanssin avaimet (3t)
Lasten tanssi pohjautuu leikin, monipuolisen musiikin ja mielikuvituksen pohjalta toteutettuun liikkumiseen. Lasten tanssi koulutukset on tarkoitettu varhaiskasvattajille, kerho-ohjaajille ja alkuopetuksen opettajille. Lasten tanssin avaimet koulutuksen keskeisiä teemoja ovat lasten tanssin sisällöt ja peruselementit,  kuinka ohjaan lasten tanssia ja miten rakennan lasten tanssin tuokion, mitä apuvälineitä voin käyttää lastentanssin tukena, monipuoliset ja innostavat lastentanssiharjoitukset. Koulutuksen hinta 350€ + kouluttajan matkakulut + materiaali. 

Lasten tanssi matkalla koreografiaan (3t) 
Lasten tanssi matkalla koreografiaan koulutuksen keskeisiä teemoja:  lastentanssin peruselementit, mitä tarkoittaa improvisaatio ja koreografia, mitä elementtejä koreografia sisältää, mitä improvisaatio ja koreografia tarkoittavat ilmaisukeinona, monipuoliset lastentanssiharjoitukset sekä improvisaatioon ja koreografiaan ohjaavat harjoitukset. Koulutuksen hinta 350€ + kouluttajan matkakulut + materiaali. 

Vekara Vipellys - liikuntaa alle 3-vuotiaille (3h)
Alle 3-vuotiaiden lasten elämä on liikkumista ja kaikki tilat ovat liikuntatiloja. Kurssista saat tietoa ja käytännön keinoja alle 3-vuotiaiden lasten monipuoliseen liikunnan toteutukseen. Koulutuksen hinta 350€ + kouluttajan matkakulut + materiaali. 
 

LIIKUNTALEIKKIKOULU OHJAAJAKOULUTUS (16t)
Ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa. Liikuntaleikkikoulu -ohjaajakoulutuksessa osallistuja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä ohjaajakansion valmiine tuntimalleineen. Koulutuksen jälkeen ohjaaja voi tilata Liikuntaleikkikoulun lisämateriaaleja Olympiakomitean verkkokaupasta.

Koulutukseen voi osallistua 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Liikuntaleikkikoulun vastuuohjaajan täytyy olla aina 18 -vuotias; nuoremmat toimivat ryhmän apuohjaajina. Koulutus on avoin kaikille. Koulutus sisältää ennakkotehtäviä.

MIKÄ LIIKUNTALEIKKIKOULU
Liikuntaleikkikoulu eli Liikkari on alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Liikkarissa lapset harjoittelevat liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen  opettelua.Urheiluseuroille ja yhdistyksille Liikuntaleikkikoulu tarjoaa valmiin konseptin, jonka avulla on helppo järjestää laadukasta harrastustoimintaa perheen pienimmille.Liikuntaleikkikoulun sisällöt ovat asiantuntijoiden
laatimia ja ne ovat rakennettu tukemaan lasten liikunnallista kehitystä. 

Uudistettuun Liikuntaleikkikouluun kuuluu tuntimalleja kolmelle ikäluokalle:
2-3 -vuotiaille (Perheliikkari),4-5 -vuotiaille ja 6 -vuotiaille. Liikuntaleikkikoulun arvot lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikki ovat edelleen toiminnan ytimenä, vaikka sisällöt ovat uudistettu.

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN
Liikuntaleikkikoulu -toimintaa voivat järjestää Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen
käyneet henkilöt. Uudistettu koulutus on kaksipäiväinen (16h). Koulutuksen hintaan kuuluu
ohjaajakansio ja koulutuksen jälkeen lisämateriaalit ovat tilattavissa Olympiakomitean
verkkokaupasta.