Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke tukee valtakunnallista Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on edistää varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumista. Autamme varhaiskasvatusyksiköitä kehittämään varhaiskasvatuspäivän liikuntamyönteistä toimintakulttuuria Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa hyödyntäen. Osa palveluistamme on maksuttomia, osa maksullisia. 

Tuemme myös perheitä liikkuvan elämäntavan rakentamisessa lisäämällä vanhempien tietoisuutta lapsen liikkumisen merkityksestä sekä kannustamme perheliikuntaan.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet 2020

1. Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman paikallinen edistäminen kunnan ja varhaiskasvatusyksiköiden tarpeet huomioiden.
- Tarjoamme maksutta Pienten askelten perehdytys -työpajoja, sparrausta sekä johtajatyöpajoja.

2. Kokoamme alueellisia varhaiskasvatuksen kehittämisverkostoja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin edistämiseksi varhaiskasvatuksessa.
- Olemme mukana kunnallisissa liikkumisen edistämisen verkostoissa tarpeen mukaan.

3. Tuotamme uutta sisältöä ja materiaalia varhaiskasvattajien osaamiseen ja lasten liikkumisen edistämisen tueksi.

4. Viestimme vanhemmille sekä varhaiskasvattajille liikkumisesta ja hyvinvoinnista.

5. Autamme kuntia mm. liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avustuksien hakemisessa ja hankkeen sisällöllisessä sparrauksessa.

Varhaiskasvatusyksiköt saavat koulutuksellista tukea kehittämismatkallaan. Tutustu koulutuksiin tästä.

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman kanssa. Hankkeeseen olemme saaneet avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.