Leader-hanke

Koulutukset kuntoon - ossoominen mukkaan 1.9.2018-31.10.2019

 

Pohjois-Savon Kylät ry:n (hallinnoija) ja Pohjois-Savon Liikunta ry:n (osatoteuttaja) yhteistyössä toteuttama ja syyskuun alussa käynnistyvä koulutus-kehittämishanke on kohdennettu maaseudun yhdistystoimijoille. Hankkeen toteutusalueena on Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toiminta-alue: Kaavi, Kuopion maaseutualueet, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi. Kohderyhmänä ovat kaikki toteutusalueella toimivat yhdistykset ja yhdistyksissä mukana olevat vapaaehtoiset, hallitusten jäsenet, työntekijät sekä kaikki yhdistystoimintaan mukaan tulosta kiinnostuneet.

Lähes kaikki hankkeen toimenpiteet ovat osallistujille maksuttomia. Hankkeen koulutuksia, teemoitettuja kehittämistyöpajoja ja uuden matalan kynnyksen liikunnallisen toiminnan/etäliikunnan käynnistämisen pilotteja toteutetaan eri puolilla hankkeen toteutusaluetta.

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella ja hanke on yksi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n rahoittamista Leader-hankkeista. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 101 173 euroa ja hankkeen rahoitus koostuu EU:n, valtion, kunnan ja yksityisen rahoituksen osuuksista.


Lisätietoja hankkeesta:

Pohjois-Savon Kylät ry
Merja Kaija
Kyläasiamies
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi
045-179 1070

Pohjois-Savon Liikunta ry
Niina Markkanen
Yhdistyskehittäjä
niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi
050-322 3971