Liikunnallisen toiminnan pilotti

Uuden liikunnallisen tuotteen pilotointia Työkuntoon-hankkeessa (ESR), Savon Sulka ry/Perheiden SulkkisSunnuntai, kuvaajana Niina Markkanen

HANKKEEN PILOTTI: UUTTA MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA/LIIKUNNALLINEN TAPAHTUMA 


Hankkeen liikunnalliseen pilottiin pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä mukaan kaksi hankkeen toiminta-alueen kylää/paikkakuntaa/aluetta. Pilotissa käynnistetään uutta matalan kynnyksen liikunnallista toimintaa/tapahtuma yhdistysten yhteistyöllä, hankehenkilöstö on mukana pilotoinnin prosessissa.

Pilotti koostuu hankehenkilöstön vetämistä, viidestä, mukaan lähteville yhdistyksille järjestetystä tapaamisesta. Yhteisissä tapaamisissa:

- Kirkastetaan paikallistason tarpeet ja kartoitetaan mukaan toteutukseen lähtevät toimijat
- Ideoidaan ja suunnitellaan uusi toiminta ja siitä viestiminen
- Kartoitetaan toiminnan rahoitusmahdollisuudet
- Pilotoidaan toimintaa ja kerätään palautetta
- Edesautetaan toiminnan jatkumista pilotin päätyttyä


Lisätiedot ja ilmoittautuminen pilottiin niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi / 050-322 3971.