Kunto- ja terveysliikuntatoiminnan tavoitteena on edistää pohjoissavolaisen väestön liikkumista sekä suoraan omilla toiminnoilla että välillisesti muiden toimijoiden kautta. Teemme yhteistyötä kuntien liikunta- ja terveystoimen, kansanterveysjärjestöjen, työyhteisöjen, urheiluseurojen, apteekkien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa pohjoissavolaisen väestön hyvinvoinnin edistäjänä sekä lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Pohjois-Savon Liikunta tarjoaa työyhteisöille asiantuntevaa osaamista työyhteisöliikunnan arvioinnissa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Lisäksi meillä on osaava ja ammattitaitoinen joukko, joten voimme tarjota monipuolisia asiantuntijapalveluita, kuten kuntotestaus, luennot yms.

Lue lisää työyhteisöliikunnan ja asiantuntija-palveluistamme.

Pohjois-Savon Liikunta järjestää koulutuksia aikuisten liikuntaryhmien ohjaajille ja henkilöstöliikunnan vastuuhenkilöille.

Tutustu koulutusten sisältöihin

KKI- toimintamme tavoitteena on yhteistyössä KKI-ohjelman kanssa lisätä terveysliikunnan elinvoimaisuutta Pohjois-Savossa, edistää terveysliikuntatoimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja lisätä liikuntaneuvonnan asemaa maakunnassamme. Tavoitteena on kannustaa eri toimijoita järjestämään matalankynnysten ryhmien määriä ja vakiinnuttaa terveysliikuntaa aktivoiva toiminta osaksi kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimen työtä.

Lue lisää KKI-toiminnasta Pohjois-Savossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö, AVI ja Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma jakavat taloudellista tukea aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan.
 

Lue lisää erilaisista tukimuodoista.