Taloudelliset avustukset terveyttä edistävään liikuntaan

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustukset
 

1) Valtakunnalliset ja alueelliset kehittämishankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustukset valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille. Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämisen avulla toteutetaan hallitusohjelman linjauksia koko elämänkaaren mittaisen liikunnan, arkiliikunnan, työyhteisöliikunnan, opiskelijaliikunnan sekä harrastusmahdollisuuksien tasa-arvon edistämisestä aikuisväestön keskuudessa.

Avustukset (OKM)

2) Paikalliset kuntahankkeet

AVI myöntää avustukset paikallisiin kuntahankkeisiin. Avustuksella tuetaan aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään suomalaisen aikuisväestön liikuntaa terveysliikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämätavan omaksumista osaksi arkea. Tavoitteena on edistää tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien aktivointi liikunnalliseen elämäntapaan.

Vain kunnat voivat hakea avustusta AVI:lta. 

3) Muut paikalliset hankkeet

KKI-ohjelman jakamat paikallishankkeiden ja kehittämishankkeiden hanketuet siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöön osaksi liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksia.

Avustusten hakijoita pyydetään seuraamaan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuja https://minedu.fi/avustukset, joilla julkaistaan vuoden 2020 hakuohjeet syys–lokakuussa 2019.

Lisätietoja: Tanja Tukiainen  tanja.tukiainen@pohjois-savonliikunta.fi p.050 5718 400