KKI-koulutustuki

KKI-koulutustuki

KKI-koulutustuki on tarkoitettu (vertais)ohjaajille, liikuntavastaaville ja liikuntaneuvojille mahdollistamaan osallistuminen koulutuksiin, jotka edistävät matalan kynnyksen liikuntaryhmien toimintaa tai muuten kannustavat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin. KKI-koulutustuen avulla voi mm. kouluttaa työyhteisöön liikuntavastaavan!

KKI-koulutustuen myönnössä pyritään painottamaan KKI-ohjelman painopistealueiden huomiointia. Vuonna 2015 näitä ovat liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua, työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit, painonhallintaan liittyvät liikunta- ja ravitsemusmallit sekä fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.

KKI-koulutustuen hakukriteerit

  •  Koulutustukea voivat hakea ohjaajalleen/liikuntaneuvojalleen/-vastaavalleen kaikki rekisteröidyt yhteisöt, myös kunnat ja yritykset
  • Koulutukseen osallistuvan tulee ohjata/edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työikäisten liikuntaa
  • Samalle ohjaajalle voidaan myöntää koulutustukea kerran vuodessa (1x/vuosi)
  • Samaan koulutukseen voidaan myöntää tukea samasta hakijayhteisöstä korkeintaan kolmelle osallistujalle
  • Koulutukseen osallistumiselle tulee olla perusteltu tarve, joka tukee hakijayhteisön toimintaa ja edistää KKI-ohjelman tavoitteiden toteutumista

KKI-koulutustuen suuruudessa otetaan huomioon vain koulutuksen hinta, mikä on ilmoitettu koulutusesitteessä. Mahdollisia matka- ja majoituskuluja ei huomioida tukipäätöksessä. KKI-koulutustuen suuruus määräytyy koulutuksen hinnan mukaan (kuitenkin maksimissaan 250 €).

Ks. KKI-koulutustuen suuruus ja linkki sähköiseen hakulomakkeeseen.

Lisätietoja myös:
Pohjois-Savon Liikunta ry
Tanja Tukiainen
tanja.tukiainen@pohjois-savonliikunta.fi, 050-5718400