Työyhteisöliikunnan arviointi ja kehittäminen

Aktiivisempi arki-työpaja

Aktiivisempi arki -työpajassa tavoitteena on lisätä arjen ja työpäivän aktiivisuutta osallistujien omassa ja työyhteisön yhteisessä päivittäisessä toiminnassa. Liikunnallistamista lisätään tiedon lisäämisen, toimintatapojen tarkastelun ja yhteisten päätösten kautta. Pohjois-Savon Liikunnan asiantuntijan vetämä työpajan hinta on 250€.

 

Suomen aktiivisin työpaikka-kartoitus

Pohjois-Savon Liikunta tarjoaa työkalun työyhteisön liikuntaohjelman arviointiin ja kehittämiseen, jossa käsitellään mm. työpaikan liikuntaolosuhteita, yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, liikuntapalveluita, liikuntaan aktivointia ja fyysisen aktiivisuuden edistämistä. Kyselyn perusteella työpaikka saa palauteraportin, joka sisältää ohjeita ja suosituksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman kehittämiseksi. Pohjois-Savon Liikunta tarjoaa osaajia myös liikuntaohjelman toteuttamiseksi. Työpaikalla on mahdollisuus saada myös Suomen Aktiivisin Työpaikan Sertifikaatti, jos kyselystä kertyy vähintään 50 % maksimipisteistä. Osallistumismaksu: 500€

Osallistumismaksuun sisältyy yhteenvetoraportti ja suullinen palaute toimenpide-ehdotuksineen. Työyhteisölle myönnetään kirjallinen sertifikaatti, jos se täyttää sertifikaatin vaatimukset.

 

Työpaikan liikuntaohjelman -kartoitus on henkilöstöliikunnan arvioinnin ja kehittämisen väline. Kartoituksen tärkeimpänä tavoitteena on antaa työyhteisöille palautetta henkilöstöliikunnan eri osa-alueista:

 • Liikunnan ja hyvinvoinnin asema, johtaminen ja resursointi
 • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
 • Liikunnan olosuhteet
 • Työyhteisön liikuntapalvelut
 • Liikunnan viestintä
 • Liikuntaan aktivointi ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen
 • Liikunnan tuen määrä henkilöstölle
 • Henkilöstön liikunta-aktiivisuus
 • Seurantajärjestelmät

Näiden osa-alueiden pohjalta työyhteisö saa palauteraportin, joka sisältää ohjeita ja suosituksia henkilöstöliikunnan kehittämiseksi.

 • Mukaan työpaikkasi pääsee, kun täytätte Työpaikan liikuntaohjelma -kartoitukseen kuuluvan kyselyn alla olevan linkin kautta.
 • Kyselyyn vastaa työhyvinvoinnista vastaava henkilö tai tiimi, jonka vastuulla liikunta työpaikalla on.
 • Vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin 30 minuuttia
 • Tueksi vastaamiseen tarvitset mahdolliset työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmat ja tiedot liikuntaan liittyvistä investoinneista sekä muut käytössänne olevat liikuntaan liittyvät tilastot.
 • Kyselyssä kysytään myös yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa, joten siihen liittyvät dokumentit on hyvä olla esillä.

Lue lisää ja katso hinnat ja perustelut miksi kannattaa osallistua!

 

Tutustu Työterveyslaitoksen Kroppa ja nuppi -kuntoon verkkosivustoon.
Sivuilta löytyy vahvistusta ja vinkkejä elämäntapamuutokseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen.