ONNI-hanke

Osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Niiralan Kulman asukkaille (ONNI)

 

ESR-rahoitteista hanketta hallinnoi ja toteuttaa Pohjois-Savon Liikunta ry. Lisäksi hankkeessa on mukana ja sitä rahoittavat Niiralan Kulma Oy ja Kuopion kaupunki.

 

Niiralan Kulma Oy on Kuopion kaupungin omistama vuokrataloyhtiö. Tällä hetkellä yhtiöllä on Kuopion keskusta-alueella ja maaseutualueilla yhteensä yli 6 000 asuntoa, joissa asuu yli 10 000 kuopiolaista. Hankkeen monipuolisia ja osallistujille maksuttomia toimenpiteitä toteutetaan kahdella Niiralan Kulman asuinalueella. Toimenpiteisiin voivat osallistua myös muut lähialueen asukkaat.

 

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan asuinalueiden kerrostalojen kerhohuoneilla, kuntosaleilla, piha-alueilla tai kerrostaloilta yhdessä läheisille lähiliikuntapaikoille tai lähiluontoon liikkeelle lähtien. Toteutettavina toimenpiteinä:

 

1. SÄÄNNÖLLINEN, OHJATTU TOIMINTA
2. TEEMOITETUT KURSSIT
3. LIIKUNTANEUVONTA, LIIKUNTAKOKEILUT, LIIKUNTAOHJELMAT JA MITTAUKSET
4. YHTEISÖLLISET TAPAHTUMAT
5. KESKUSTELUTUOKIOT JA LUENNOT

 

Hankkeen toteutusajanjaksona 1.9.2019-30.11.2020 ja hankkeen käytännön toimenpiteitä käynnistetään asteittain lokakuusta 2019 alkaen. 

 

Lisätiedot hankkeesta:

Niina Markkanen
Hankepäällikkö
050 322 3971
niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi