Tähtiseurat - seurojen laatuohjelma

 

Tähtiseura-ohjelma on uusi seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista seuratoimintaa. Laatuohjelman ovat luoneet yhteistyössä Olympiakomitea, lajiliitot ja liikunnan aluejärjestöt. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat. Lasten ja nuorten osalta laatuohjelma pohjautuu pitkälti vanhoihin Sinettiseura-kriteereihin.  Uusi laatuohjelma kuitenkin mahdollistaa seurojen kehittymisen lasten ja nuorten urheilussa, aikuisten harrasteurheilussa sekä huippu-urheilussa.

 

Miten seura voi tulla mukaan laatuseuraohjelmaan?

Tähtiseura-ohjelmaan voivat ilmoittautua kaikki laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat, joiden lajiliitto on Olympiakomitean jäsenliitto. Tähtiseura-ohjelmaan kuuluu kolme eri osa-aluetta (lapset & nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu), joista seura voi valita kehittämiskohteensa. Näistä jokaisella on omat laatutekijänsä ja lisäksi kaikilla osa-alueilla on yhteisiä laatutekijöitä, jotka seuran tulee täyttää, jotta Tähtimerkin voi saavuttaa. Tällä hetkellä seura voi lähteä itsenäisesti kehittämään lasten & nuorten ja aikuisten seuratoimintaa kohti Tähtimerkkiä. Sen sijaan huippu-urheilun laatuseuratoimintaan mukaan pääseminen edellyttää, että lajiliitto on valinnut seuran mukaan ohjelmaan. Huippu-urheilun osalta laatujärjestelmän kehittäminen on vielä osittain työn alla.

 

Mikäli seura haluaa lähteä mukaan Tähtiseura-ohjelmaan, kannattaa ensin valita osa-alue(et), jota haluaa lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset) sekä tarkistaa onko omalla lajiliitolla osa-alueeseen auditointivalmius. Tämän jälkeen seurassa kannattaa koota tiimi, joka tutustuu laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä aikataulun kehittämisprosessista. Kehittämistyö on laaja kokonaisuus, joka sisältää myös itsearviointia. Apua prosessin aikana saa omasta lajiliitosta sekä liikunnan aluejärjestöiltä.Seurat voivat kehittää toimintaansa omassa tahdissaan, mutta  vaadittavan laatutason saavuttaminen kestää yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen. Tähtimerkin saaminen edellyttää auditointia, joka on lajiliiton vastuulla. Auditoinnissa on yleensä mukana myös liikunnan aluejärjestöjen edustaja. Tähtiseura-tunnustus on aina laji- ja osa-aluekohtainen eli seurassa voi olla useita eri Tähtimerkkejä.

 

Laatujärjestelmä kehittyy jatkuvasti ja kehittämistyön tueksi on tulossa syksyllä 2018 uusi sähköinen alusta, jossa seura voi tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja/tai vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Ennen uuden alustan käyttöönottoa laatujärjestelmään ja seuran tehtäviin ennen auditointia voi tutustua Olympiakomitean sivustolta löytyvästä materiaalista ja ohjeista. Samalta sivustolta löytyy runsaasti hyödyllistä tukiaineistoa ja neuvoja seuran kehittämiseen.

 

Keskeisiä laatutekijöitä

Uuden laatujärjestelmän keskeisiä teemoja ovat yhdessä tekeminen ja jatkuva uudistuminen. Yhteisenä ajatuksena on tarjota innostavaa urheilua ja liikuntaa lapsille ja nuorille, harrastamisen paikkoja aikuisille ja menestymisen mahdollisuuksia urheilijoille. Yhteinen laatuohjelma tarjoaa seuroille työkaluja, tukea, verkostoja ja vinkkejä.

Uudessä laatujärjestelmässä kaikille ryhmille yhteiset laatutekijät:

  1. Johtaminen ja hallinto
  2. Seuran ihmiset
  3. Aineelliset resurssit
  4. Urheilutoiminta

 

Lasten ja nuorten liikunnan laatutekijöitä tarkastellaan yksityiskohtaisesti useilla osa-alueilla, joiden sisällä arvioidaan kriteerien täyttymistä (erinomaisesti, hyvin, riittävästi, kriteeri ei täyty). Kysymykset pohjautuvat pitkälti vanhoihin sinettikriteereihin. Osakokonaisuuksia ovat:

  1. Innostuksesta intohimoon
  2. Monipuolisista liikuntataidoista systemaattiseen harjoiteluun
  3. Urheilulliset elämäntavat
  4. Kilpaileminen ja harrastaminen

 

Tule mukaan kehittämään oman seurasi toimintaa Tähtiseuraksi. Kysy lisää omasta lajiliitostasi tai aluejärjestön seurakehittäjältä!

 

Lisätietoja: Tiina Heikkinen tiina.heikkinen@pohjois-savonliikunta.fi p.044 7177 011