Teemalliset Seuratyöpajat

Yhteisöllisyys, innostaminen ja tutustuminen -Seuratyöpaja

Työpaja sopii hyvin esim. uuden toimintakauden käynnistämistilaisuudeksi seuran aktiivitoimijoille tai seuraväelle laajemmin. Erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla osallistujajoukko tutustuu toisiinsa, ideoi ja innostuu. Yhdessä tekemällä ja kokemalla saadaan uusia luovia ideoita toiminnan kehittämiseen ja yhteisöllisyys vahvistuu. Seuratyöpajan kesto 2-3 tuntia.

Taloushallinnon Seuratyöpaja

Ydintoimijoiden tehtävänkuvat -Seuratyöpaja

Uusien toimijoiden rekrytointi -Seuratyöpaja

Toimijahuolto ja toimijoiden huomioiminen -Seuratyöpaja