Seuratuki

Seuratuen hakua, valintaprosessia ja jakamista koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriö. Avustus on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratuen hakuohjeet ja kriteerit julkaistaan vuosittain loppuvuodesta ministeriön verkkosivuilla. Tukea haetaan sähköisesti Suomisportin kautta. Haku avataan marras-joulukuussa. Kannattaa tutustua huolellisesti lisätietoihin Opetus- ja kulttuuruministeriön sivuilta  sekä Suomisportissa.

Seuran kehittämishankkeessa ja siihen liittyvässä seuratuen hakemisessa sparraavat liikunnan aluejärjestöjen ja lajiliittojen seurakehittäjät. Pohjois-Savon Liikunnan sparraajana toimii seurakehittäjä Tiina Heikkinen.

Pohjois-Savon Liikunta järjestää seuroille infotilaisuuksia marras-joulukuussa eri paikkakunnilla.

 


 

KKI hanketuki ja koulutustuki

Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma myöntää paikallisille yhdistyksille tukea aikuisten erityisesti vähän liikkuvien liikunta- ja ravitsemushankkeiden toteuttamiseen. Koulutustukea voi saada oman osaamisen kehittämiseen.


 

Lasten ja nuorten liikunnan kehittämistuki

Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeiden avulla pyritään löytämään erilaisia toimintamalleja, erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi suositusten mukaiseksi.


 

Avustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi lasten ja nuorten vapaa-aikoina tapahtuvaan toimintaan, jolla edistetään lasten ja nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti järjestettyyn harrastustoimintaan ja jonka avulla tuetaan lasten ja nuorten monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.