KKI-tukea Pohjois-Savoon

23.6.2011


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kahdeksalle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon. Tukea saivat Kuopion Reumayhdistys ry, Lippuniemen asukasyhdistys ry, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon munuais- ja maksapotilaat ry, Ilvola-säätiö, Hukka-Putki ry, Pohjois-Savon hiihto ry ja Pohjois-Savon Liikunta ry.

 
Kuopion Reumayhdistys ry sai uusien liikuntaryhmien käynnistämiseen ja vertaisohjaajien kouluttamiseen 1 500 euron tuen. Lippuniemen asukasyhdistys ry:n hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-vuotiaat vähän liikkuvat alueen asukkaat, erityisesti miehet. Tavoitteena on saada kohderyhmä huolehtimaan terveydestään ja hyödyntämään ympäristön liikunta-alueita. Liikunnanohjaukseen myönnettiin 1 000 euron tuki. Kuopion kaupungin laaja jatkohanke sai uusien starttiryhmien ja liikuntaneuvonnan toteutukseen sekä ohjaajien kouluttamiseen 14 000 euron avustuksen.
 
Pohjois-Savon munuais- ja maksapotilaat ry:n hankkeessa tarjotaan monipuolista ryhmäliikuntaa Pohjois-Savon munuais- ja maksapotilaat ry:n, Pohjois-Savon allergia- ja astmayhdistys ry:n sekä Pohjois-Savon keliakiayhdistys ry:n jäsenille. Tukea myönnettiin 1 000 euroa. Ilvola-säätiö sai säätiön henkilökunnan liikuntalajikokeilujen järjestämiseen 2 000 euron tuen. Hukka-Putki ry:n hanke sisältää viikottaista koirien agilitykoulutusta yli 40-vuotiaiden harrastajien ryhmissä. Hanke sai 600 euron tuen. Pohjois-Savon hiihto ry sai aikuisten kuntohiihtokoulun toteuttamiseen 1 000 euroa. Pohjois-Savon Liikunta ry:n hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-vuotiaat vähän liikkuvat yksityisyrittäjänaiset. Liikuttajakoulutukseen ja lajikokeiluihin myönnettiin 800 euron tuki.
 
 
Tukea kaksi kertaa vuodessa
 
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa yli 40-vuotiaille järjestäville hankkeille. Vuoden 2011 toisella hakukierroksella tukea sai 97 hanketta. Tukisumma oli yhteensä 225 000 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 400 eurosta 14 000 euroon. Hakemuksia tuli 199 eri puolilta Suomea.
 
Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät 22.6.2011 alkaen KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta www.kki.likes.fi kohdasta: Hae tukea liikuttamiseen (tuetut hankkeet, haku 2/2011).
KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2011.
 
 
Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. Ohjelman tavoitteena on auttaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikuntaharrastuksen alkuun, lisätä heidän arkista liikkumistaan sekä luoda pysyviä liikuntapalveluita heidän lähipiiriin. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.