Liikkujan apteekki

Liikkujan Apteekki -konsepti on Liikkuva aikuinen- ohjelman (entisen KKI-ohjelman), Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama toimintamalli. 

Sen tavoitteena on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikunta apteekkien arkeen ja asiakasneuvontatilanteisiin. Konseptin tavoitteena on luoda liikunnasta lisäarvo apteekkien jo olemassa oleviin palveluihin.

Konseptin hyödyt apteekeille:

  • Lisää näkyvyyttä toiminnalle
  • Tukea toiminnan kehittämiseen yhteistyön kautta
  • Lisäarvoa asiakkaille
  • Lisämyyntiä liikunnan avulla
  • Vaihtelua henkilöstön työnkuvaan

Tutustu tarkemmin Liikkujan apteekki -ohjelmaan KKI-ohjelman sivuilla.