Liikkujan apteekki

Liikkujan Apteekki -konsepti on Liikkuva aikuinen -ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä koordinoima toimintamalli. Toiminnan päämääränä on, että apteekit edistävät suomalaisten terveyttä liikkumaan kannustamalla. Tavoitteena on, että asiakkaat voivat apteekissa asioidessaan keskustella hyvinvointinsa edistämisestä liikunnan avulla, ja apteekit toimivat osana kunnan liikunnanpalveluketjua.

Tutustu tarkemmin https://liikkujanapteekit.fi/

Liikkujan Apteekki -konsepti on tuonut terveysliikunnan jo yli 200 apteekin arkeen ja osaksi asiakasneuvontaa. Toiminta on näkyvä osa apteekin palveluita. Käytännössä Liikkujan Apteekki -konsepti tarkoittaa erilaisia liikunnallisia tempauksia, liikunnan puheeksiottoa asiakastilanteissa sekä paikallistoimijoiden kanssa toteutettua yhteistyötä.

(teksti liikkuvaaikuinen.fi sivustolta)

Konseptin hyödyt apteekeille:

  • Lisää näkyvyyttä toiminnalle
  • Tukea toiminnan kehittämiseen yhteistyön kautta
  • Lisäarvoa asiakkaille
  • Lisämyyntiä liikunnan avulla
  • Vaihtelua henkilöstön työnkuvaan

Koulutusta Liikkujan apteekeille:

1) LIIKUNTA OSANA ARKEA
Liikunta osana arkea – koulutuksessa pureudutaan Liikkujan Apteekki -konseptin hyödyntämiseen apteekissa, liikunnan puheeksi ottamiseen, Liikkujatyyppeihin sekä asiakkaan motivointiin, liikuntaneuvontaan ja muutosprosessiin. Koulutus lisää osallistujien valmiuksia terveellisten elintapojen edistämiseen ja avaa terveyttä edistävän liikunnan termistöä, taustatekijöitä ja suosituksia aikuisille. Vuorovaikutuksellinen ja käytännönläheinen koulutus sisältää myös kevyttä taukoliikuntaa.

2) LIIKUNTAA LÄÄKKEEKSI
Liikuntaa lääkkeeksi - koulutuksessa osallistuja saa eväitä liikuntaneuvonnan ja terveysliikunnan edistämiseen lääkehoidon tukena. Koulutuksessa käsitellään aktiivisen elämäntavan ja liikunnan merkitystä yleisimpien kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa lääkehoidon tukena. Tarkemmassa käsittelyssä ovat sepelvaltimotauti, eteisvärinä, astma, keuhkoahtaumatauti, 2-tyypin diabetes ja aivoverenkiertohäiriöt. Lisäksi koulutuksessa verkostoidutaan ja kuullaan muiden apteekkien hyviä malleja ja toimivia käytäntöjä. Seuraava koulutus 12.11.2024