Aikuiset ja työyhteisöt

Tarjoamme aikuisliikkujille, yhteisöille ja yrityksille koulutus-, asiantuntija- ja testauspalveluita. Järjestämme koulutuksia mm. aikuisten liikuntaryhmien ohjaajille ja henkilöstöliikunnan vastuuhenkilöille. Meitä voi tilata myös työpajoja ja teemapäiviä. 

Aikuisten kunto- ja terveysliikuntatoiminnan tavoitteena on edistää pohjoissavolaisen väestön liikkumista sekä suoraan omilla toiminnoilla että välillisesti muiden toimijoiden kautta.  Teemme yhteistyötä kuntien liikunta- ja terveystoimen, kansanterveysjärjestöjen, työyhteisöjen, urheiluseurojen, apteekkien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa pohjoissavolaisen väestön hyvinvoinnin edistäjänä sekä lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Tutustu tarkemmin toimintamme osa-alueisiin ja tarjonnan sisältöihin!