Suomen Aktiivisin Työpaikka

Suomen Aktiivisin Työpaikka -konsepti (SAT) on kartoitustyökalu yrityksen työhyvinvointi- ja liikuntatoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Kartoituksen tulosraportti ja kehitysideat käydään läpi Buusti360- asiantuntijan kanssa palautetapaamisessa. SAT työkalu sisältää kartoituksen (alkukyselyn), palauteraportin sekä ohjeita ja suosituksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman kehittämiseksi. Raportin purku ja jatkosuositukset toteutetaan aluejärjestöjen kautta. 

Työpaikalla on mahdollisuus myös osallistua kilpailuun ja saada Suomen Aktiivisin Työpaikan Sertifikaatti, jos kyselystä kertyy vähintään 50 % maksimipisteistä. 

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitukseen osallistuminen maksaa 500€.  Osallistumismaksuun sisältyy yhteenvetoraportti ja suullinen palaute toimenpide-ehdotuksineen. Pohjois-Savon Liikunta toteuttaa raportin purkamisen työyhteisön kanssa. 

Työpaikan liikuntaohjelman -kartoitus on henkilöstöliikunnan arvioinnin ja kehittämisen väline. Kartoituksen tärkeimpänä tavoitteena on antaa työyhteisöille palautetta henkilöstöliikunnan eri osa-alueista:

 • Liikunnan ja hyvinvoinnin asema, johtaminen ja resursointi
 • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
 • Liikunnan olosuhteet
 • Työyhteisön liikuntapalvelut
 • Liikunnan viestintä
 • Liikuntaan aktivointi ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen
 • Liikunnan tuen määrä henkilöstölle
 • Henkilöstön liikunta-aktiivisuus
 • Seurantajärjestelmät

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailu

 • Osallistuminen onnistuu täyttämällä kartoituskysely tästä linkistä.
 • Kyselyn tulee täyttää työhyvinvoinnista vastaava henkilö tai tiimi.
 • Vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin 30-60 min.
 • Vastaamisen tueksi tarvitset mahdolliset työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmat ja muut liikuntaan liittyvät tilastot.
 • Kyselyssä kysytään myös yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa, joten siihen liittyvät dokumentit on hyvä olla esillä.

Täytettyäsi kyselyn, liikunnan aluejärjestön asiantuntija on yhteydessä palautetilaisuuden sopimiseksi.