Suomen aktiivisin työpaikka

Suomen aktiivisin työpaikka on Suomen Olympiakomitean toteuttama työkalu työyhteisön liikuntaohjelman arviointiin ja kehittämiseen. Työkalu sisältää kartoituksen (alkukyselyn), palauteraportin sekä ohjeita ja suosituksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman kehittämiseksi. Raportin purku ja jatkosuositukset toteutetaan aluejärjestöjen kautta. 

Työpaikalla on mahdollisuus myös osallistua kilpailuun ja saada Suomen Aktiivisin Työpaikan Sertifikaatti, jos kyselystä kertyy vähintään 50 % maksimipisteistä. 

Suomen aktiivisin työpaikka -kartoitukseen osallistuminen maksaa 500€.  Osallistumismaksuun sisältyy yhteenvetoraportti ja suullinen palaute toimenpide-ehdotuksineen. Pohjois-Savon Liikunta toteuttaa raportin purkamisen työyhteisön kanssa. 

Työpaikan liikuntaohjelman -kartoitus on henkilöstöliikunnan arvioinnin ja kehittämisen väline. Kartoituksen tärkeimpänä tavoitteena on antaa työyhteisöille palautetta henkilöstöliikunnan eri osa-alueista:

  • Liikunnan ja hyvinvoinnin asema, johtaminen ja resursointi
  • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
  • Liikunnan olosuhteet
  • Työyhteisön liikuntapalvelut
  • Liikunnan viestintä
  • Liikuntaan aktivointi ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen
  • Liikunnan tuen määrä henkilöstölle
  • Henkilöstön liikunta-aktiivisuus
  • Seurantajärjestelmät

Mukaan työpaikkasi pääsee, kun täytätte Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksen. Kyselyyn vastaa yrityksen työhyvinvoinnista vastaava henkilö tai tiimi, jonka vastuulla liikunta työpaikalla on. Vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin 30 minuuttia. Tueksi vastaamiseen tarvitset mahdolliset työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmat ja tiedot liikuntaan liittyvistä investoinneista sekä muut käytössänne olevat liikuntaan liittyvät tilastot. Kyselyssä kysytään myös yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa, joten siihen liittyvät dokumentit on hyvä olla esillä. 

Lue lisää Suomen aktiivisin työpaikka - työkalusta. Kannattaa osallistua!