Suomen Aktiivisin Työpaikka

Suomen Aktiivisin Työpaikka -konsepti (SAT) on kartoitustyökalu yrityksen työhyvinvointi- ja liikuntatoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Kartoituksen tulosraportti ja kehitysideat käydään läpi Buusti360- asiantuntijan kanssa palautetapaamisessa. SAT työkalu sisältää kartoituksen (alkukyselyn), palauteraportin sekä ohjeita ja suosituksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman kehittämiseksi. Raportin purku ja jatkosuositukset toteutetaan aluejärjestöjen kautta. 

Työpaikalla on mahdollisuus myös osallistua kilpailuun ja saada Suomen Aktiivisin Työpaikan Sertifikaatti, jos kyselystä kertyy vähintään 50 % maksimipisteistä. 

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitukseen osallistuminen maksaa 500€.  Osallistumismaksuun sisältyy yhteenvetoraportti ja suullinen palaute toimenpide-ehdotuksineen. Pohjois-Savon Liikunta toteuttaa raportin purkamisen työyhteisön kanssa. 

Työpaikan liikuntaohjelman -kartoitus on henkilöstöliikunnan arvioinnin ja kehittämisen väline. Kartoituksen tärkeimpänä tavoitteena on antaa työyhteisöille palautetta henkilöstöliikunnan eri osa-alueista:

  • Liikunnan ja hyvinvoinnin asema, johtaminen ja resursointi
  • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
  • Liikunnan olosuhteet
  • Työyhteisön liikuntapalvelut
  • Liikunnan viestintä
  • Liikuntaan aktivointi ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen
  • Liikunnan tuen määrä henkilöstölle
  • Henkilöstön liikunta-aktiivisuus
  • Seurantajärjestelmät

Lue lisää Suomen aktiivisin työpaikka - työkalusta. Kannattaa osallistua!