Parasta Savolaista Liikettä!

Pohjois-Savon Liikunta ry (PSL) on liikunnan aluejärjestö. Yhdistys on perustettu 7.10.1997 ja aloittanut toimintansa 1.1.1998. Perustajajäseniä on 46, tällä hetkellä jäsenmäärä on 168. PSL on monipuolinen asiantuntija, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä pohjoissavolaisten hyvinvointia liikunnan ja urheilun keinoin. Keskeiset toimintatavat ovat koulutus, palvelut, liikuntatapahtumat ja vaikuttaminen.

PSL on yksi viidestätoista liikunnan aluejärjestöstä, joiden toimialueet kattavat koko maan. Palvelutoimisto sijaitsee Kuopiossa ja siellä työskentelee kahdeksan henkilöä eri tehtävissä. PSL saa tukea toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriön jakamista veikkausvoittovaroista. Jäseninä on urheiluseuroja, lajien alueorganisaatioita ja liikuntaa edistäviä yhdistyksiä.

Pohjois-Savon Liikunnan perusarvot

  • liikunta on kaikkien perusoikeus
  • liikunnan moniarvoisuus ja tasa-arvoisuus
  • asiakaslähtöisyys
  • asiantuntemus ja korkea laatu
  • maakunnallisuus voimavarana

PSL ry säännöt

PSL ry strategia 2021-2024

Vuosikertomukset

Tietosuoja

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Logot

Infograafi