Seurakäynnit, kehittämistilaisuudet ja sparraukset

Vuonna 2023 toteutamme 20 seuroille/muille liikunnallista toimintaa järjestäville yhdistyksille maksutonta, tarvelähtöisesti suunniteltua seurakäyntiä tai kehittämistilaisuutta. 

Seurakäynnillä tutustutaan seuraan, seuratoimijoihin ja seuran tulevaisuuden suunnitelmiin, esitellään Pohjois-Savon Liikunta ry ja yhteistyön mahdollisuudet. Seurakäynti on hyvä ensiaskel seuratoiminnan kehittämisen käynnistämiseen.

Kehittämistilaisuudessa pureudutaan Pohjois-Savon Liikunnalta tulevan vetäjän johdolla yhdessä tiettyyn seuralle ajankohtaiseen, konkreettista kehittämistä vaativaan teemaan. Kehittämistilaisuutena voidaan myös toteuttaa seuran pika-arvioinnin työpaja Sporttilinssi -työkalulla tai nostaa seuran vahvuuksia ja parantamismahdollisuuksia jonkin muun ennakkoon toteutetun kyselyn tuloksista. 

Lisäksi seurat ja yhdistykset voivat tilata räätälöityjä, useammasta Kehittämistilaisuudesta rakentuvia prosesseja. Yhden illan (2-2,5 h) kokonaiskustannus on PSL:n jäsenseuralle 100 euroa yhdellä ja 150 euroa kahdella kouluttajalla. 

Seuratoiminnassa esille nousseisiin kysymyksiin saa kauttamme asiantuntija-apua ja sprrausta.