Seurakäynnit, seuratilaisuudet ja sparraukset

Vuonna 2024 pohjoissavolaisille seuroille/liikunnallista toimintaa järjestäville yhdistyksille on tarjolla  10 maksutonta seurakäyntiä. Käyntiin voi liittyä seurakyselyn toteutus. Lisäksi jokaiselle Pohjois-Savon Liikunnan jäseneksi liittyvälle seuralle tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan seurakäyntiin. 

Seurakäynnillä tutustutaan seuraan, seuratoimijoihin ja seuran tulevaisuuden suunnitelmiin, esitellään Pohjois-Savon Liikunta sekä kauttamme tarjolla olevat seuratoiminnan palvelut. Seurakäynti on hyvä ensiaskel seuratoiminnan kehittämisen käynnistämiseen.

Seuratilaisuus voi olla seurakohtainen, tiettyyn kehittämisen teemaan pureutuva tilaisuus tai useammalle seuralle yhteinen tilaisuus. Seuratilaisuus on seuran, Pohjois-Savon Liikunnan, lajiliiton tai muun tahon organisoima tilaisuus, jonka pää- tai osasisältönä toteutetaan toimintaa kehittävä, informatiivinen tai koulutuksellinen osuus.  

Lisäksi seurat ja yhdistykset voivat tilata seurakäynnistä ja seuratilaisuuksista rakentuvia prosesseja. Yhden seuratilaisuuden (2 h) kokonaiskustannus on Pohjois-Savon Liikunnan jäsenseuralle 100 euroa ja ei-jäsenelle 160 euroa. 

Sparraus. Seuratoiminnassa esille nousseisiin kysymyksiin ja seuratoiminnan sisältöihin saa kauttamme maksutonta asiantuntija-apua.