Seurakäynnit ja työpajat

Vuonna 2020 toteutamme seuroille/muille liikunnallista toimintaa järjestäville yhdistyksille 15 maksutonta, tarvelähtöisesti suunniteltua seurakäyntiä tai seuratyöpajaa. 

Seurakäynnillä tutustutaan seuraan, seuratoimijoihin ja seuran tulevaisuuden suunnitelmiin, esitellään Pohjois-Savon Liikunta ry ja yhteistyön mahdollisuudet sekä listataan seuran kehittämisen askelmia. Seurakäynti on hyvä ensiaskel seuratoiminnan kehittämisen käynnistämiseen.

Teemallisessa Seuratyöpajassa pureudutaan Pohjois-Savon Liikunnalta tulevan vetäjän johdolla yhdessä tiettyyn seuralle ajankohtaiseen, konkreettista kehittämistä vaativaan hallintoon, talouteen tai toimintaan liittyvään teemaan ja laaditaan askelmerkkejä kehittämistoimenpiteille. 

Lisäksi seurat ja yhdistykset voivat tilata räätälöityjä, useammasta Seuratyöpajasta rakentuvia kehitysprosesseja. Yhden Seuratyöpajan (2 h) kokonaiskustannus on PSL:n jäsenseuralle 100 euroa yhdellä ja 150 euroa kahdella kouluttajalla. Informatiivisen Seurakäynnin (1 h) kustannuksena matkakulut.