Seurakäynnit ja työpajat

Vuonna 2021 toteutamme 20 seuroille/muille liikunnallista toimintaa järjestäville yhdistyksille maksutonta, tarvelähtöisesti suunniteltua seurakäyntiä tai seurailtaa. 

Seurakäynnillä tutustutaan seuraan, seuratoimijoihin ja seuran tulevaisuuden suunnitelmiin, esitellään Pohjois-Savon Liikunta ry ja yhteistyön mahdollisuudet. Seurakäynti on hyvä ensiaskel seuratoiminnan kehittämisen käynnistämiseen.

Seuraillassa pureudutaan Pohjois-Savon Liikunnalta tulevan vetäjän johdolla yhdessä tiettyyn seuralle ajankohtaiseen, konkreettista kehittämistä vaativaan teemaan. Seurailtana voidaan myös toteuttaa seuran Pika-arvioinnin työpaja uudella Sporttilinssi -työkalulla tai nostaa seuran vahvuuksia ja parantamismahdollisuuksia jonkin muun ennakkoon toteutetun kyselyn tuloksista. 

Lisäksi seurat ja yhdistykset voivat tilata räätälöityjä, useammasta Seuraillasta rakentuvia prosesseja. Yhden Seuraillan (2-2,5 h) kokonaiskustannus on PSL:n jäsenseuralle 100 euroa yhdellä ja 150 euroa kahdella kouluttajalla.