Seurat

Pohjois-Savon Liikunta edistää seuratoiminnan elinvoimaisuutta

Lisäämme seura- ja yhdistystoimijoiden osaamista ja innostusta seurakäynnein, seuratyöpajoin, koulutuksin ja konsultoinnein. Edistämme Tähtiseura-ohjelman tavoitteita ja teemme aktiivisesti toimenpiteitä Seuratoiminnan kehittämistuen, seuratuen, haun kaikissa vaiheissa. Yhteistyön edistäminen sekä kiittämisen kulttuurin vahvistaminen ovat myös toimintamme tavoitteita. 

  • 2021 tarjoamme 20 maksutonta, tarvelähtöisesti suunniteltua seurakäyntiä tai seurailtaa
  • Järjestämme seura- ja yhdistystoimijoille sekä valmentajille ja ohjaajille suunnattuja koulutuksia
  • Konsultoimme seuroja maksutta seuratuen ja muidenkin tukien hakemisessa sekä Tähtiseuraksi hakeutumisessa
  • Koordinoimme yhdessä Kuopion kaupungin kanssa Kuopion Seurafoorumin toimintaa ja olemme aktiviisesti mukana tukemassa uusien foorumeiden ja yhteistyön käynnistymistä eri puolilla Pohjois-Savoa
  • Levitämme hyviä käyntäntöjä ja luomme uutta niin perustoiminnassa kuin kehittämishankkeissa

Niina Markkanen
050 322 3971 
niina.markkanen(at)pohjois-savonliikunta.fi