Seurat

Pohjois-Savon Liikunta edistää seuratoiminnan elinvoimaisuutta

Seurojen ja muiden liikunnan edistämistä harjoittavien yhdistysten toiminnan vahvistamiseksi ja elinvoimaisuuden tukemiseksi lisäämme toimijoiden osaamista, edistämme seurafoorumitoimintaa kunnissa ja tuemme seuroja eri rahoituskanavien, Tähtiseura-ohjelman ja toiminnan kehittämismahdollisuuksien hyödyntämisessä. Rahoituskanavien osalta tuemme ja sparraamme seuroja erityisen aktiivisesti seuratoiminnan kehittämistuen, seuratuen, (OKM) haun kaikissa vaiheissa. Edistämme seurojen vastuullista toimintaa. Tuotamme palveluita jäsenseurojemme lisäksi myös muille seuroille. 

  • 2023 tarjoamme 20 maksutonta, tarvelähtöisesti suunniteltua seurakäyntiä tai kehittämistilaisuutta.
  • Järjestämme seura- ja yhdistystoimijoille sekä valmentajille ja ohjaajille suunnattuja koulutuksia. 
  • Konsultoimme seuroja maksutta seuratuen ja muiden tukien hakemisessa sekä Tähtiseura-ohjelman eri vaiheissa. 
  • Koordinoimme yhdessä Kuopion kaupungin kanssa Kuopion Seurafoorumin toimintaa ja olemme aktiviisesti mukana tukemassa uusien foorumeiden ja yhteistyön käynnistymistä eri puolilla Pohjois-Savoa. 
  • Levitämme hyviä käyntäntöjä ja luomme uutta niin perustoiminnassa kuin kehittämishankkeissa

Niina Markkanen
050 322 3971 
niina.markkanen(at)pohjois-savonliikunta.fi