ILOLLA-hanke

ILOLLA-hanke tarjoaa koulutusta Pohjois-Savon alueella toimiville seuroille (kokonaisuus 1, kokonaisuuden 1 tarkempaa kuvausta löydät täältä) sekä hyvinvointineuvontaa vähän liikkuville/terveydellisiä riskitekijöitä omaaville yli 55-vuotiaille henkilöille/pariskunnille (kokonaisuus 2). ILOLLA-hankkeen rahoituksesta vastaa OLVI-säätiö.

Vuosi 2021 oli hankkeen pilotointivuosi. Hankkeen kokonaisuutta 2 toteutettiin vuosina 2021 ja 2022 Iisalmessa yhdessä Iisalmen kaupungin kanssa.

Vuonna 2023 hanke jalkautui Siilinjärvelle ja Joroisiin.

ILOLLA-hankkeelle haetaan jatkoa vuodelle 2024. Nyt kartoitamme kuntien kiinnostusta vuodelle 2024 mukaan lähtöön – kunta voi olla kiinnostunut toiseen tai molempiin kokonaisuuksiin mukaan lähdöstä. Kunta pääsee mukaan yhteistyökumppaniksi maksutta. Kunnalta toivomme yhteistyötä markkinoinnissa, viestinnässä, tila-asioissa ja toiminnan jatkon pohdinnassa. Alla lyhyet kuvaukset kokonaisuuksista. Jos kiinnostuitte, niin olkaa yhteyksissä ja jutellaan lisää!

Kokonaisuus 1: Yksilöllinen hyvinvointineuvonta yli 55-vuotiaille
Hyvinvointineuvonnan kohderyhminä ovat vähän liikkuvat/terveydellisiä riskitekijöitä omaavat yli 55-vuotiaat, joiden kohdalla yksi tai useampi seuraavista kriteereistä täyttyy: liikun liian vähän, minulla on terveydellisiä riskitekijöitä, minulla on ylipainoa, minulla on muutoin haasteellinen elämäntilanne, tarvitsen apua liikunnan aloittamiseen. Hankkeeseen osallistuminen on osallistujalle täysin maksutonta. Yksilöllinen hyvinvointineuvonnan prosessi sisältää: 10 viikon lähijakson + 10 viikon etäjakson, tavoitteiden asettamisen yksilöllisesti, alku- ja loppukartoitukset, opastusta digitaidoista, lajikokeiluja, liikuntaa oman valmentajan kanssa, ravitsemusneuvontaa.

Kokonaisuus 2: Yli 65- vuotiaiden ryhmässä tapahtuvan liikuntaneuvonnan pilotointi – ja toimintamallin kehittämishanke. Senioreiden Liikuntatreffit kylillä, kuntakeskuksissa ja kaupungeissa.
Ryhmätoiminnan kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat kuntalaiset. Kunta valitsee, toteutetaanko toiminta kuntakeskuksessa vai jossain kyläkeskuksessa. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa n. 10 kk:n ajanjakson ajan (=suunniteltu, ryhmässä tapahtuva liikuntaneuvonnan prosessi), pois lukien loma-ajat. Uusia senioreita voi tulla mukaan toimintaan koko toimintakauden ajan. Kuhunkin kokoontumiseen kuuluu: kuulumisten vaihto, liikunnallinen sisältö, terveellinen välipala ja keskusteleva teemaosuus. Kultakin kerralta seniori saa kotitehtävän, jonka suoritus kirjataan omaan liikuntapäiväkirjaan. Osallistujien toiveet huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja osallistujalla on mahdollisuus osallistua seurantamittauksiin. Seurat ovat tuottamassa joiden kertojen liikunnallisia osuuksia.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

ILOLLA-hanke Iisalmessa:

Vuosien 2021 ja 2022 aikana hyvinvointineuvontaan osallistui yhteensä 60 henkilöä tai pariskuntaa.

ILOLLA-hanke Siilinjärvelllä ja Joroisissa:

Vuoden 2023 aikana hyvinvointinneuvontaan on osallistunut 15 henkilä tai pariskuntaa/paikkakunta.

ILOLLA-hankkeen esittely:

Seurakentällä on nostettu esiin lasten ja nuorten liikkumisen tukitoimien tarve, joka koskettaa useita seuroja. Toive tukitoimiin liittyvän osaamisen lisäämisestä on tullut seurojen valmentajilta ja ohjaajilta, mutta samaa toivovat myös liikkuvat lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa. Seuratoiminnan arjessa seurojen resurssit eivät usein tahdo riittää kattavien tukitoimien huomioimiseen ohjaamisen, valmentamisen ja muun seuratyön ohessa. Vakiintuneiden toimintatapojen tueksi kaivataan uusia ideoita ja toimintamalleja sekä konkreettisia työkaluja tukitoimien parempaan huomioimiseen viikoittaisessa ohjaus- ja valmennustoiminnassa.

Harrastamisen osa-alueet kuntoon seuroissa

Lauantaista 27.2.2021 alkaen ILOLLA-hanke tarjoaa maksutonta koulutusta lasten ja nuorten liikunnallisuutta tukevista toimista iisalmelaisille ja yläsavolaisille seuroille. Vuoden 2021 aikana koulutuksissa käsiteltäviä teemoja ovat: 1) ravitsemus, 2) henkinen hyvinvointi ja psyykkinen valmennus, 3) harjoittelun monipuolisuus sekä 4) uni ja palautuminen.

Koulutuksissa käsitellään edellä mainittujen teemojen lisäksi tukitoimien tarvetta muun muassa seurojen omien kokemusten ja käytännön esimerkkien kautta. Koulutuksilla pyritään vaikuttamaan myönteisesti lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, liikkumiseen, urheilulliseen menestykseen ja kaveriporukoissa toimimiseen. Koulutusten kautta luodaan lisäksi myönteisiä vaikutuksia perheiden ja seurojen väliseen toimintaan arjessa.

Yhteinen taustatyö ja -tuki lajista riippumatta

Hankkeen kehitysprosesseihin valitaan lisäksi erikseen viisi iisalmelaista seuraa. Valituille seuroille tarjotaan edellä mainituista koulutusteemoista seurakohtaiset koulutusillat, jotka on suunnattu seurassa harrastaville lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

Parempaa hyvinvointia yli 55-vuotiaille

Liikunnallisen elämäntavan löytämisellä tai liikunnan pariin tauon jälkeen palaamisella on paljon myönteisiä vaikutuksia yksilön hyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvoinnin kohenemisen lisäksi elämä voi monelta osin avautua aiempaa positiivisemmassa valossa ja liikunnan kautta ympärille voi löytyä uusia ihmisiä tai osallistumisen paikkoja. Henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen sopivan liikuntatavan löytäminen ja liikunnan ilon säilyttäminen voi kuitenkin usein olla haastavaa, eikä motivaation löytäminen välttämättä onnistu yksin.

Pantterina seniori-ikään

ILOLLA-hanke tarjoaa yksilöllistä tukea liikkumisen ja elämäntavan muutoksiin. Ihmisläheisen ja inspiroivan neuvonnan kautta pyritään löytämään juuri itselle mieluisa tapa liikkua ja ylläpitää liikunnallista elämäntapaa. Hankkeen tavoitteena on yksilön toimintakyvyn säilyttäminen pitkälle seniorivuosiin. 

Hankkeeseen otetaan mukaan enintään 30 henkilöä tai pariskuntaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan pääsevät ne yli 55-vuotiaat iisalmelaiset, joiden kohdalla yksi tai useampi seuraavista kriteereistä täyttyy:
- liikun liian vähän
- minulla on terveydellisiä riskitekijöitä
- minulla on ylipainoa
- minulla on muutoin haasteellinen elämäntilanne

Jotta hankkeeseen pääsevät mukaan eniten liikuntaneuvontaa tarvitsevat, valinnat tehdään yksilöllisesti puhelinkeskustelun perusteella.

Osallistumalla pääset mukaan seuraaviin sisältöihin:
- 10 viikon lähijakso (tapaaminen kerran viikossa tiistaisin)
- 10 viikon etäjakso
- ravitsemusneuvontaa
- henkilökohtainen liikuntaohjelma
- liikuntalajikokeiluja
- liikuntaa yhdessä liikunnanohjaajan kanssa
- alku- ja loppukartoitus sekä mahdollinen kehonkoostumusmittaus
- opastusta digitaidoissa: osallistuja saa osallistumisen ajaksi käyttöönsä tabletin, etäjakson toteutus tapahtuu tabletin kautta ja mm. liikuntasuunnitelma tabletilla.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!