ILOLLA-hanke

ILOLLA-hanke tarjoaa yksilöllistä hyvinvointineuvontaa vähän liikkuville/terveydellisiä riskitekijöitä omaaville yli 55-vuotiaille henkilöille/pariskunnille (kokonaisuus 1). Toisessa osassa hanketta toteutetaan yli 65- vuotiaiden ryhmässä tapahtuvaa liikuntaneuvonnataa. Teemana on Senioreiden Liikuntatreffit kylillä, kuntakeskuksissa ja kaupungeissa. ILOLLA-hankkeen rahoituksesta vastaa OLVI-säätiö.

2024-2025

ILOLLA-hankke jatkuu 2024-2025 kuudessa eri pohjois-savolaisessa kunnassa. Alla esittely hankkeen molemmista kokonaisuuksista.

Kokonaisuus 1: Yksilöllinen hyvinvointineuvonta yli 55-vuotiaille

Liikunnallisen elämäntavan löytämisellä tai liikunnan pariin tauon jälkeen palaamisella on paljon myönteisiä vaikutuksia yksilön hyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvoinnin kohenemisen lisäksi elämä voi monelta osin avautua aiempaa positiivisemmassa valossa ja liikunnan kautta ympärille voi löytyä uusia ihmisiä tai osallistumisen paikkoja. Henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen sopivan liikuntatavan löytäminen ja liikunnan ilon säilyttäminen voi kuitenkin usein olla haastavaa, eikä motivaation löytäminen välttämättä onnistu yksin.

Hyvinvointineuvonnan kohderyhminä ovat vähän liikkuvat/terveydellisiä riskitekijöitä omaavat yli 55-vuotiaat, joiden kohdalla yksi tai useampi seuraavista kriteereistä täyttyy: 

 • liikun liian vähän
 • minulla on terveydellisiä riskitekijöitä
 • minulla on ylipainoa
 • minulla on muutoin haasteellinen elämäntilanne

Jotta hankkeeseen pääsevät mukaan eniten liikuntaneuvontaa tarvitsevat, valinnat tehdään yksilöllisesti puhelinkeskustelun perusteella.

Osallistumalla pääset mukaan seuraaviin sisältöihin:

 • 10 viikon lähijakso (tapaaminen kerran viikossa tiistaisin)
 • 4- 6 etätapaamisen etäjakso
 • ravitsemusneuvontaa
 • henkilökohtainen liikuntaohjelma
 • liikuntalajikokeiluja
 • liikuntaa yhdessä liikunnanohjaajan kanssa
 • alku- ja loppukartoitus sekä mahdollinen kehonkoostumusmittaus
 • opastusta digitaidoissa: osallistuja saa osallistumisen ajaksi käyttöönsä tabletin, etäjakson toteutus tapahtuu tabletin kautta ja mm. liikuntasuunnitelma tabletilla.

Hankkeeseen osallistuminen on osallistujalle täysin maksutonta. 

Kokonaisuus 2: Yli 65- vuotiaiden ryhmässä tapahtuvan liikuntaneuvonnan pilotointi – ja toimintamallin kehittämishanke. Senioreiden Liikuntatreffit kylillä, kuntakeskuksissa ja kaupungeissa.

Ryhmätoiminnan kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat kuntalaiset. Kunta valitsee, toteutetaanko toiminta kuntakeskuksessa vai jossain kyläkeskuksessa. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa n. 10 kk:n ajanjakson ajan (=suunniteltu, ryhmässä tapahtuva liikuntaneuvonnan prosessi), pois lukien loma-ajat. Uusia senioreita voi tulla mukaan toimintaan koko toimintakauden ajan. Kuhunkin kokoontumiseen kuuluu: kuulumisten vaihto, liikunnallinen sisältö, terveellinen välipala ja keskusteleva teemaosuus. Kultakin kerralta seniori saa kotitehtävän, jonka suoritus kirjataan omaan liikuntapäiväkirjaan. Osallistujien toiveet huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja osallistujalla on mahdollisuus osallistua seurantamittauksiin. Seurat ovat tuottamassa joiden kertojen liikunnallisia osuuksia.

KAAVI

Paikka: Kaavin nuorisotalo
Aika: tiistaisin klo 9-11.
Kokoontumiskerrat: 6.2.2024 - 11.6.2024 välisenä aikana. 
Viikottain vaihtelevat teemat.

TUUSNIEMI

Paikka: Haurangin kylätalo
Aika: tiistaisin klo 12.30 - 14.30
Kokoontumiskerrat: 6.2.2024-11.6.2024 välisenä aikana. 
Viikottain vaihtelevat teemat.

PIELAVESI

Paikka: Suojalan seurantalo
Aika: torstaisin klo 10-12
Kokoontumiskerrat: 8.2.2024-13.6.2024 välisenä aikana. 
Viikottain vaihtelevat teemat

ILOLLA-hankkeen historiaa

2021 - 2022

Vuosi 2021 oli hankkeen pilotointivuosi. Hankketta toteutettiin vuosina 2021 ja 2022 Iisalmessa yhdessä Iisalmen kaupungin kanssa. Hyvinvointineuvontaan osallistui yhteensä 60 henkilöä tai pariskuntaa Iisalmessa. Koulutimme hankkeen toisessa osuudessa yläsavolaisia urheiluseuroja
2023

Vuonna 2023 hanke jalkautui Siilinjärvelle ja Joroisiin.
Vuosina 2021-2023 koulutimme myös urheiluseuroja Pohjois-Savossa

2024-2025

ILOLLA-hankke jatkuu 2024-2025 kuudessa eri pohjois-savolaisessa kunnassa.

Seurakehittäminen 2021-2023

Seurakentällä on nostettu esiin lasten ja nuorten liikkumisen tukitoimien tarve, joka koskettaa useita seuroja. Toive tukitoimiin liittyvän osaamisen lisäämisestä on tullut seurojen valmentajilta ja ohjaajilta, mutta samaa toivovat myös liikkuvat lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa. Seuratoiminnan arjessa seurojen resurssit eivät usein tahdo riittää kattavien tukitoimien huomioimiseen ohjaamisen, valmentamisen ja muun seuratyön ohessa. Vakiintuneiden toimintatapojen tueksi kaivataan uusia ideoita ja toimintamalleja sekä konkreettisia työkaluja tukitoimien parempaan huomioimiseen viikoittaisessa ohjaus- ja valmennustoiminnassa.

Harrastamisen osa-alueet kuntoon seuroissa

Lauantaista 27.2.2021 alkaen ILOLLA-hanke tarjosi maksutonta koulutusta lasten ja nuorten liikunnallisuutta tukevista toimista iisalmelaisille ja yläsavolaisille seuroille. Vuoden 2021 aikana koulutuksissa käsiteltäviä teemoja olivat: 1) ravitsemus, 2) henkinen hyvinvointi ja psyykkinen valmennus, 3) harjoittelun monipuolisuus sekä 4) uni ja palautuminen.

Koulutuksissa käsiteltiin edellä mainittujen teemojen lisäksi tukitoimien tarvetta muun muassa seurojen omien kokemusten ja käytännön esimerkkien kautta. Koulutuksilla pyrittiin vaikuttamaan myönteisesti lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, liikkumiseen, urheilulliseen menestykseen ja kaveriporukoissa toimimiseen. Koulutusten kautta luotiin lisäksi myönteisiä vaikutuksia perheiden ja seurojen väliseen toimintaan arjessa.

Yhteinen taustatyö ja -tuki lajista riippumatta

Hankkeen kehitysprosesseihin valittiin lisäksi erikseen viisi iisalmelaista seuraa. Valituille seuroille tarjottiin edellä mainituista koulutusteemoista seurakohtaiset koulutusillat, jotka on suunnattu seurassa harrastaville lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.