Kehittämistyöpajat

Kehittämistyöpajat oli suunniteltu hankkeen koulutusiltojen syventäviksi jatkoilloiksi. Yhdistys pystyi myös tilamaan työpajan myös ennen muuta hankkeeseen osallistumista. 

Kehittämistyöpajojen teemavaihtoehdot: 

  • Yhdistyksen säännöt ja niiden uudistaminen 
  • Yhdistyksen nykytila ja tulevaisuuden tavoitteet 
  • Hallinnon vuosikello 
  • Talousohjesäännön teko 
  • Budjetointi ja talouden seuranta 
  • Yhdistyksen talouskäytännön uudistaminen (ohjelmistot: laskutus, kirjanpito, palkat) 
  • Rahastonhoitajien koulutusilta 
  • Yhdistys työnantajana: haku, velvoitteet, rekrytointi, työsopimus, perehdytys

Kehittämistyöpajat toteutettiin lähtökohtaisesti arki-iloina, joiden kesto oli 2-3 tuntia. Työpajat olivat yhdistyksille maksuttomia. Työpajaan liittyi ennakkotehtävä ja jälkihoitona neuvontaa sekä tukea työpajoissa esille nousseiden kehityskohteiden eteenpäin viemiseksi.