Meneillään olevat hankkeet

RIVE -hanke -  Ryhmäytyminen itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Hankkeen tavoitteet

  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen
  • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta
  • Hyvien käytänteiden kerääminen
  • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää
  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

Hanketta hallinnoi: Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja mukana hanketta yhteistyössä toteuttamassa ovat Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjos-Savon Liikunta ry.

Hankekausi 1.6.2020 – 31.5.2023

Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä.

Lisätiedot:

Kalle Tenhunen 
p. 0445328787
kalle.tenhunen(at)pohjois-savonliikunta.fi 

Hankearkisto

Osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Niiralan Kulman asukkaille (ONNI, ESR) 

Tutustu ONNI-hankkeeseen

Henkilöstöliikunnalla virtaa ja vireyttä (HEVI, ESR) 

Tutustu HEVI-hankkeeseen

Poikkeustilanteen etäneuvonta- ja tukipalvelut ja etäkoulutusten sarja yhdistyksille. Poikkeustilanteeseen luodut perheiden ja nuorten etäviikonloppuleirit. (Etänä neuvoen ja liikuttaen, ESR)

Tutustu Etänä neuvoen ja liikkuen-hankkeeseen