Meneillään olevat hankkeet

Osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Niiralan Kulman asukkaille (ONNI, ESR) 

Tutustu ONNI-hankkeeseen

Henkilöstöliikunnalla virtaa ja vireyttä (HEVI, ESR) 

Tutustu HEVI-hankkeeseen

Poikkeustilanteen etäneuvonta- ja tukipalvelut ja etäkoulutusten sarja yhdistyksille. Poikkeustilanteeseen luodut perheiden ja nuorten etäviikonloppuleirit. (Etänä neuvoen ja liikuttaen, ESR)

Tutustu Etänä neuvoen ja liikkuen-hankkeeseen

RIVE -hanke -  Ryhmäytyminen itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.