Seuratuki

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.


Seuratuen hakua, valintaprosessia ja jakamista koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriö. Avustus on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.


Seuratuen hakuohjeet ja kriteerit julkaistaan vuosittain loppuvuodesta ministeriön verkkosivuilla. Tukea haetaan sähköisesti Suomisportin kautta ja haku avataan marras-joulukuussa. Kannattaa tutustua huolellisesti lisätietoihin Opetus- ja kulttuuruministeriön sivuilta  sekä Suomisportissa.


Seuran kehittämishankkeessa ja siihen liittyvässä seuratuen hakemisessa sparraavat liikunnan aluejärjestöjen ja lajiliittojen seurakehittäjät. Pohjois-Savon Liikunnan sparraajana toimii seurakehittäjä Niina Markkanen.


Pohjois-Savon Liikunta järjestää infotilaisuuksia ja tukee seuroja tuen hakemisessa Pohjois-Savossa eri paikkakunnilla.