OLVI-säätiön hanke yli 55-vuotiaille iisalmelaisille

Pohjois-Savon Liikunnalla käynnistyy mielenkiintoinen OLVI-säätiön rahoittamana hanke Iisalmessa!

Hankkeen kohderyhminä ovat  vuonna 2021 iisalmelaiset vähän liikkuvat/terveydellisiä riskitekijöitä omaavat 55+-vuotiaat. Koko hankkeen kuvaus Hankkeet- välilehden alla

Hanke toteutetaan vahvassa yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa. Vuosi 2021 on toiminnan pilotointivuosi. Näkymänä on kolmivuotinen hanke ja vastaavanlaisten kokonaisuuksien toteutus vuosina 2022 ja 2023 muilla Pohjois-Savon alueilla. 

Hankkeessa aktivoidaan ja innostetaan yksilöllisellä liikuntaneuvonnalla iisalmelaisia 55+ -vuotiaita liikkumattomia/vähän liikkuvia/riskitekijöitä omaavia liikunnallisen elämäntavan polulle.

Vuonna 2021 mukaan pääsee yhteensä noin 30 henkilöä/pariskuntaa, joille toteutetaan maksuton 10 viikon lähi- ja 10 viikon etäjaksosta rakentuva yksilöllisen liikuntaneuvonnan jakso.

Osallistuja saa yksilöllistä, elintapoihin liittyvää ohjausta, ohjattuja tutustumisia eri liikuntalajeihin ja liikuntapaikkoihin, yksilöllisen liikuntasuunnitelman, mahdollisuuden kehon koostumuksen mittauksiin, opastusta digitaidoissa ja hyvä keskustelukaverin. Lähijaksolla tavataan kerran viikossa henkilön kotona tai kotoa käsin/yhdessä sovitulta muulta paikalta liikkeelle lähtien. Tavoitteena on innostaen, kannustavasti kokeillen ja kuunnellen sekä asiantuntevasti ohjaten löytää jokaiselle oma mieluisa säännöllinen tapa liikkua. Osallistujan toivotaan omien kokemusten kautta havaitsevan liikkumisen merkityksen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Jo nyt voit ilmoittautua mukaan, mikäli olet iisalmelainen, 55+-vuotias, vähän liikkuva/sinulla on jokin terveydellinen riskitekijä/olet muutoin haasteellisessa elämäntilanteessa. 

Liikuntaneuvonnan lisäksi vuoden aikana toteutetaan viisi, 55+-vuotiaille suunnattua, eri liikuntalajien kokeilua ryhmäliikunnanohjauksina eri puolilla Iisalmea. Hankkeessa halutaan edistää kaveriliikkumista.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme hankkeesta lisää!

Liikunnanohjaajat
Esa Pietikäinen 
esa.pietikainen@pohjois-savonliikunta.fi
044 491 8062

Kalle Tenhunen
kalle.tenhunen@pohjois-savonliikunta.fi
044 532 8787