OLVI-säätiön ILOLLA-hanke

Olvi-Säätiön rahoittama ILOLLA-hanke jatkuu vuosina 2024-2025 Vesannolla, Tuusniemellä, Kaavilla, Pielavedellä, Sonkajärvellä ja Leppävirralla.

Hankkeessa toteutetaan yksilöllistä liikuntaneuvontaa (kokonaisuus 1) ja ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa (kokonaisuus 2)

Kokonaisuus 1: Hankkeessa aktivoidaan ja innostetaan yksilöllisellä liikuntaneuvonnalla 55+ -vuotiaita liikkumattomia/vähän liikkuvia/riskitekijöitä omaavia liikunnallisen elämäntavan polulle.

Osallistujille toteutetaan maksuton 10 viikon lähi- ja 10 viikon etäjaksosta rakentuva yksilöllisen liikuntaneuvonnan prosessi.

Osallistuja saa yksilöllistä, elintapoihin liittyvää ohjausta, ohjattuja tutustumisia eri liikuntalajeihin ja liikuntapaikkoihin, yksilöllisen liikuntasuunnitelman, mahdollisuuden kehon koostumuksen mittauksiin, opastusta digitaidoissa ja hyvä keskustelukaverin. Lähijaksolla tavataan kerran viikossa henkilön kotona tai kotoa käsin/yhdessä sovitulta muulta paikalta liikkeelle lähtien. Tavoitteena on innostaen, kannustavasti kokeillen ja kuunnellen sekä asiantuntevasti ohjaten löytää jokaiselle oma mieluisa säännöllinen tapa liikkua. Osallistujan toivotaan omien kokemusten kautta havaitsevan liikkumisen merkityksen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kokonaisuus 2: Yli 65- vuotiaiden ryhmässä tapahtuvan liikuntaneuvonnan pilotointi – ja toimintamallin kehittämishanke. Senioreiden Liikuntatreffit kylillä, kuntakeskuksissa ja kaupungeissa.

Ryhmätoiminnan kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat kuntalaiset. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa n. 10 kk:n ajanjakson ajan (=suunniteltu, ryhmässä tapahtuva liikuntaneuvonnan prosessi). Uusia senioreita voi tulla mukaan toimintaan koko toimintakauden ajan. Kuhunkin kokoontumiseen kuuluu: kuulumisten vaihto ja tietoisku päivän teemasta, liikunnallinen sisältö ja joka toisella kerralla terveellinen välipala. Kultakin kerralta seniori saa kotitehtävän, joka liittyy päivän teemaan. 

Hankkeen vastuuhenkilöt:

Tanja Tukiainen
tanja.tukiainen@pohjois-savonliikunta.fi
050 5718400

Esa Pietikäinen 
esa.pietikainen@pohjois-savonliikunta.fi
044 491 8062