Liikkuva aikuinen

Pohjois-savon Liikunta ry toimii Liikkuva aikuinen -ohjelman alueellisena jalkauttajana ja toiminnan koordinoijana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Liikkuva aikuinen -ohjelman tavoite on saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Työtä riittää, sillä 80 % työikäisistä ei liiku tarpeeksi. Liikkumaton ja passiivinen elämäntapa heikentää elämänlaatua ja aiheuttaa samalla yhteiskunnalle yli kolmen miljardin euron vuotuiset kustannukset muun muassa sairaanhoitokuluina ja työstä poissaoloina. Kuntatasolla tämä tarkoittaa kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen kustannuksia vuodessa kunnan koosta riippuen.

Liikkuva aikuinen -ohjelma etsii tilanteeseen ratkaisuja. Työssä on kaksi pääväylää:

1) Työpaikat halutaan herätellä näkemään liikunta ja riittävä fyysinen kunto keinona ylläpitää henkilöstön työkykyä. Liikunnan hyödyt fyysiselle kunnolle, ajattelulle, oppimiselle, muistille ja luovuudelle ovat kiistattomat. Liikkuva aikuinen -ohjelma tarjoaa liikunnan monipuoliseen hyödyntämiseen tietoa ja toimintamalleja.

2) Kuntia kannustetaan tarjoamaan liikuntaneuvontaa vähän liikkuville. Tavoitteena on, että tasalaatuista liikuntaneuvontaa saa joka kunnassa samaan tapaan kuin esimerkiksi fysioterapiaa. Palvelu on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Lue lisää liikuntaneuvonta.fi

Kuva: Viivi Rantti