Henkilöstöliikunnalla virtaa ja vireyttä (HEVI) 1.6.2019-31.8.2020 (hanke on päättynyt)

HEVI-hanke oli kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittämishanke Kuopion keskusta-alueella (ESR). Hankkeen tavoitteena oli luoda neljälle kohdeorganisaatioyritykselle liikunnallista elämäntapaa ja työhyvinvointia tukeva toimintakulttuuri ja luoda toimintamalli henkilöstöliikunnan kehittämiseen. Hankkeen aikana toteutettiin koulutuksia/työpajoja esimiehille sekä yhteisiä työpajoja johdolle ja henkilöstölle. Hankkeessa laadittiin yrityksen käyttöön henkilöstöliikunnan suunnitelma sekä luotiin työkaluja henkilöstöliikunnan ja työhyvinvoinnin edistämiseen myös hankeajan päätyttyä. Hankkeessa toteutettiin mm. taukoliikunnan ja ravitsemuksen kampanjoita sekä yhteisiä teemaviikkoja, 
jotka koskivat koko henkilöstöä. Osa henkilöstöstä osallistui pilottiryhmänä yksilölliseen elintapaohjaukseen, jossa toteutettiin henkilökohtaista hyvinvointineuvontaa.  

Toimintasuunnitelma


Hankkeen toteutti Pohjois-Savon Liikunta ja mukana olevat kohdeorganisaatiot olivat: 
Savon Media, Junttan, FinnHarvest, Savon LVI-taloHenkilöstöliikunnalla virtaa ja vireyttä (HEVI)-hanke on kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittämishanke Kuopion keskusta-alueella (ESR)

Hankkeen eteneminen ja tulokset

Henkilöstöliikunnalla virtaa ja vireyttä - hanke toteutti neljälle kuopiolaisille yrityksille toimintamallin henkilöstöliikunnan kehittämiseen. Yksittäisiä toimenpiteitä olivat henkilöstöliikuntasuunnitelman laatiminen, koulutukset, terveyskampanjat ja henkilökohtainen elintapaneuvonta.

Hankkeen alkuvaiheessa kartoitettiin yritysten alkutilanne ja valittiin kehityskohteet ja aloitettiin henkilöstöliikuntasuunnitelman työstö. Hankkeessa järjestettiin myös yritysten johdolle ja henkilöstön edustajille koulutuksia ja työpajoja. Jokaiselle yritykselle pidettiin yksi esimiehille sekä yksi esimiehille ja henkilöstön edustajille suunnattu työpaja. Lisäksi pidettiin yksi yhteinen etäkoulutus. Koulutukset toteutti Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy.

Kaikille yritykselle toteutettiin yhteinen ravitsemuskampanja sekä taukoliikuntakampanja. Kampanjoiden aikana jaettiin yrityksille ravitsemus- ja taukoliikuntakortteja, joiden avulla levitettiin tietoa ja kannustettiin tarkkailemaan omia ravinto- ja työskentelytottumuksia.

Yhtenä isona toimenpiteenä hankkeessa annettiin yksilöllistä elintapaohjausta yhteensä 35 henkilölle. Tässä pilottiryhmässä oli jokaisesta yrityksestä mukana 6-10 henkilöä. Henkilökohtaisia tapaamisia kunkin asiakkaan kanssa oli 4-6 kpl. Kaikille toteutettiin hyvinvoinnin alkukartoitus, terveyskunnon mittaukset (InBody, kehon kuntoindeksi), tavoitteiden määrittely sekä hyvinvointisuunnitelman laatiminen. Liikunnan lisäksi keskusteltiin ravitsemuksesta ja muista elintavoista, kuten unesta ja palautumisesta. Toteutus sisälsi myös yksilöllistä liikuntaohjausta, kunto-ohjelman laadinnan sekä Firstbeat-mittauksia. Pilottiryhmälle järjestettiin hankkeen aikana myös yhteisiä liikuntakokeiluja pienryhmäohjauksina yhteensä 6 kertaa sekä yksi ravitsemusterapeutin luentoilta.

Tärkein tulos hankkeessa oli liikunnan, elintapojen ja työyhteisön merkityksen vahvistaminen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Yrityksille luotiin toimintamalli henkilöstöliikunnan ja yhteisen tekemisen kehittämiseen. Hankkeen kautta nostettiin esille työntekijöiden ja johdon vuorovaikutuksen tärkeys, hyvä työilmapiiri sekä työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa omaan työhyvinvointiinsa. Pilottiryhmässä nostettiin tietoisuutta elämäntapojen merkitysestä ja myös hyvinvointia kohennettiin tulosten valossa suurimmalla osalla. Tämä vaikuttaa myös työssä ja arjessa jaksamiseen ja lisää elämänlaatua kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on, että hankkeen toimenpiteillä aikaansaadut muutokset jäävät elämään niin yrityksen toiminnassa kuin henkilökohtaisestikin.


Hankkeen tuotokset

Hankkeen toimintaa ja tuloksia on kuvattu tarkemmin oheisissa liitteissä.