ILLI-hanke

Ikiliikkujille lisää liikettä - ILLI - hankkeen päähallinnoijana on Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry. Pohjois-Savon Liikunta on viiden muun aluejärjestön  kanssa mukana hankkeessa, jonka hankekausi on 1.6.2023-30.5.2026. Rahoitus hankkeelle tulee opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisten kehittämisavustusten määrärahoista. 

ILLI- hanketta toteutetaan ensimmäisinä hankevuosina kuudella alueella. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida Ikiliikkujille suunnattuja liikuntapalveluja, vertaisohjaajakoulutusta ja koota alueellisia verkostoja. 

Pohjois-Savon alueella toimintamuotoina ovat vertaisohjaajakoulutuksen lisäksi ikääntyneille suunnatut toiminnalliset aamupäivät sekä Kunnon Mummola toiminta, jossa testataan ikääntyvien toimintakykyä, lihasvoimaa ja kehonkoostumusta. Kunnon Mummola on Lapin Liikunta ry:n konseptoimaa toimintaa, jossa pääteemana on tasapainon merkitys kaatumisten ehkäisyssä. ILLI-hankkeen kautta Kunnon Mummola toimintaa pilotoidaan pohjoissavolaisissa kunnissa.

Hankekoordinaattori:
Tanja Tukiainen, tanja.tukiainen@pohjois-savonliikunta.fi 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠p. 050 581 8400