Koonto-hanke (ESR+)

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke (Koonto) on maakunnallinen, kahden vahvan maakunnallisen järjestötoimijan yhteistyöllä toteuttama hanke. Hanketta hallinnoivat Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry ja Pohjois-Savon Liikunta ry.

Hankeaika: 1.8.2023-30.11.2025
Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Hankkeen toiminnalla vahvistetaan ja tuetaan pohjoissavolaisten järjestöjen ja yhdistysten hanke- ja osallisuusosaamista ja tehdään järjestöjen ja yhdistysten toteuttamaa hanketyötä ja sen tuloksia näkyvämmiksi. 

Koordinaatiohankkeen tuella yhdistystoimijat pystyvät edistämään kehittämisideoitaan ja toimimaan rakennerahasto-ohjelmassa sekä edistämään kansalaistoimijalähtöistä toimintaa. 

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset järjestöt ja yhdistykset. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa.

Hankkeen tavoitteet:
1) koordinoida kansalaistoimijalähtöistä kehittämishanketoimintaa ja vastata kokonaisuuteen liittyvästä viestinnästä Pohjois-Savon alueella  2) lisätä ja vahvistaa järjestöjen ja yhdistysten ESR-hankeosaamista
3) edistää kansalaistoimijalähtö isten hanketoimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä
4) rohkaista, tukea ja kehittää kansalaistoimijuutta ja kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia rakennerahastoissa sekä
5) vahvistaa ja edistää osallisuutta koordinoimalla ja tukemalla järjestö- ja yhdistystoimijoiden osallisuusosaamista. 

Toimenpiteet hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
1) kansalaistoimijalähtöisten hankkeiden neuvonta ja tuki koko niiden elinkaaren ajan
2) viestintä
3) koordinaatiotyö ja yhteistyön edistäminen
4) kansalaistoimijalähtöisen osaamisen kehittäminen
5) hankkeen hallinnointi.Hankkeen tuloksena järjestö- ja yhdistystoimijoiden hanke- ja osallisuusosaaminen lisääntyy laajasti eri puolilla maakuntaa. 

Koonto-hankkeen nettisivut

Rakennerahastot-verkkopalvelu

Hankkeen nimi englannin kielellä:
Citizen-based development and communication co-ordination –project (Koonto)

YHTEYSTIEDOT:
Hankepäällikkö Tuomas Puustinen, p. 050 541 5188
tuomas.puustinen(a)pssotu.fi
Hankeneuvoja (osa-aikainen) Tiina Kiiskinen, p. 044 702 1915
tiina.kiiskinen(a)pohjois-savonliikunta.fi