Koulutukset

Järjestämme omatoimisesti ja yhteistyössä seurahallinnon seura- ja yhdistystoimijoille sekä valmentajille ja ohjaajille suunnattuja koulutuksia eri teemoin ja sisällöin. Rakennamme ja pilotoimme myös uusia koulutussisältöjä. Katso kaikki tulevat koulutukset ja niiden sisältökuvaukset koulutuskalenteristamme. Koulutuskalenterin kautta pääset myös ilmoittautumaan koulutuksiin.

Liikunnan aluejärjestöjen Valmentaja-ohjaajakoulutus taso 1 (VOK 1 Alueet)

Liikunnan aluejärjestöjen Valmentaja-ohjaajakoulutuskokonaisuus on uudistunut rakenteeltaan, sisällöiltään ja toteutustavaltaan vuoden 2022 aikana. Kokonaisuuden suorittamiseen kuuluu nyt neljä (4) kaikille yhteistä koulutusta ja kolme (3) lasten ja nuorten valmentajille suunnattua tai kolme (3) aikuisten valmentajille suunnattua koulutusta (kokonaisuus yht. 7 koulutusta), kuva yllä. Osa koulutuksista toteutetaan etäkoulutuksina. 

Koulutustilaisuuden lisäksi kuhunkin koulutukseen kuuluu itsenäisesti suoritettavat ennakko- ja oppimistehtävät. Ennakkotehtävät käydään läpi koulutuksissa ja oppimistehtävistä osallistujat saavat henkilökohtaisen palautteen. Koulutukset voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä ja osallistua voi myös yksittäisiin koulutuksiin.  

Jos olet suorittamassa kokonaisuutta jonkin lajin tiimoilta, osallistujan tulee itse selvittää ja varmistaa lajin tason 1 koulutuskokonaisuuden rakentuminen. 

Valmentaja-ohjaajakoulutuksesta ja uudistettujen koulutusten ja aiemman koulutuskokonaisuuden koulutusten vastaavuuksista saat lisätietoa niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi / 050 322 3971.


Kaikille yhteiset koulutukset (4):

 • Minä valmentajana (3 h), etäkoulutus
 • Taitojen oppiminen (3 h), teoriaosuus ja käytännön harjoitus
 • Opetustyylit ja ohjaaminen (3 h), teoriaosuus ja käytännön harjoitus
 • Suunnitellen laatua harjoitteluun (3 h), lähi- tai etäkoulutus

Lasten ja nuorten valmentajien koulutukset (3):

 • Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet (3 h), etäkoulutus
 • Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä (3 h), teoriaosuus ja käytännön harjoitus
 • Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu (7 h), teoriaosuudet ja käytännön harjoitukset

Aikuisten valmentajien koulutukset (3):

 • Aktiivinen arki - aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta (3 h), etäkoulutus
 • Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit (3 h), teoriaosuus ja käytännön harjoitus
 • Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa (7 h), teoriaosuudet ja käytännön harjoitukset

Käynnistimme uudistetun kokonaisuuden toteutuksen Suunnitellen laatua harjoitteluun -koulutuksella ma 24.10.2022 klo 17-20.

Seurahallinnon koulutukset

Järjestämme seurajohdon koulutuksia säännöllisesti eri teemoissa avoimina (katso koulutuskalenteri) ja tilauksesta. Osa koulutuksista toteutetaan etätoteutuksella. 

Liikunnan aluejärjestöjen yhteisinä koulutuksina tarjolla on avoimina koulutuksina/tilauksesta:

 • Urheiluseuran hyvä hallinto >> etäkoulutuksena ma 30.1.2023 klo 17.30-19
 • Urheiluseura työnantajana
 • Urheiluseuran verotus
 • Urheiluseuran rekrytointi
 • Urheiluseuran viestintä
 • Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen urheiluseurassa
 • Urheilun johtaminen seurassa
 • Urheiluseuran varainhankinta

Lisäksi tarjolla on: 

 • Seuran nykytila ja tulevaisuus
 • Urheiluseuran vastuullisuus
 • Harrastamisen edistäminen - kuntien ja urheiluseurojen hallintokoulutus