Koulutukset

Järjestämme omatoimisesti ja yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoille sekä valmentajille ja ohjaajille suunnattuja koulutuksia monipuolisin teemoin ja sisällöin. Rakennamme ja pilotoimme myös uusia koulutussisältöjä. Katso kaikki tulevat koulutukset ja niiden sisältökuvaukset koulutuskalenteristamme. Koulutuskalenterin kautta pääset myös ilmoittautumaan koulutuksiin.

Seurahallinnon koulutukset

Järjestämme seurajohdon koulutuksia säännöllisesti eri teemoissa avoimina (katso koulutuskalenteri) ja tilauksesta. Osa koulutuksista toteutetaan etätoteutuksella. 

Liikunnan aluejärjestöjen valmentaja-ohjaajakoulutus (VOK tasolla 1)

VOK-koulutuskokonaisuutta on uudistettu rakenteeltaan, sisällöiltään ja toteutustavaltaan vuoden 2022 aikana. Kokonaisuuteen kuuluu nyt neljä (4) kaikille yhteistä koulutusta ja kolme (3) lasten ja nuorten valmentajille suunnattua ja kolme (3) aikuisten valmentajille suunnattua koulutusta. Osa koulutuksista toteutetaan kouluttajan johdolla verkkokoulutuksina. Koulutuksiin kuuluu myös itsenäisesti suoritettavia ennakko- ja oppimistehtäviä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu yksi vapaavalintainen koulutus (3 h) aluejärjestön tarjonnasta. Koulutukset voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Voit osallistua myös yksittäisiin koulutuksiin.  

Koko VOK 1- tason suorittaakseen osallistujan tulee lisäksi suorittaa mahdolliset lajiliiton edellyttämät lajiopinnot, osallistujan tulee itse tarkistaa asia omasta lajiliitostaan. 

Valmentaja-ohjaajakoulutuksesta ja udistettujen koulutusten ja aiemman koulutuskokonaisuuden koulutusten vastaavuuksista saat lisätietoa niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi / 050 322 3971.  

Kaikille yhteiset koulutukset (4):

  • Minä valmentajana (3 h), verkkokoulutus
  • Taitojen oppiminen (3 h), teoriaosuus ja käytännön harjoitus
  • Opetustyylit ja ohjaaminen (3 h), teoriaosuus ja käytännön harjoitus
  • Suunnitellen laatua harjoitteluun (3 h)

Lasten ja nuorten valmentajien ja ohjaajien koulutukset (3):

  • Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet (3 h), verkkokoulutus
  • Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä (3 h), teoriaosuus ja käytännön harjoitus
  • Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu (7 h), teoriaosuudet ja käytännön harjoitukset

Aikuisten valmentajien ja ohjaajien koulutukset (3):

  • Aktiivinen arki - aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta (3 h), verkkokoulutus
  • Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit (3 h), teoriaosuus ja käytännön harjoitus
  • Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa (7 h), teoriaosuudet ja käytännön harjoitukset

Käynnistämme uudistetun kokonaisuuden toteutuksen syyskaudella 2022 Suunnitellen laatua harjoitteluun -koulutuksella ma 24.10. klo 17-20 (katso koulutuskalenteri).