Koulutukset

Järjestämme omatoimisesti ja yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoille sekä valmentajille ja ohjaajille suunnattuja koulutuksia monipuolisin teemoin ja sisällöin. Rakennamme ja pilotoimme myös itse uusia koulutussisältöjä. Katso tulevat koulutukset koulutuskalenteristamme.

Valtakunnallinen ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1)

VOK-koulutuskokonaisuus (50 h) koostuu suuntautumisen mukaan 10–12 teemakoulutuksesta sekä niihin liittyvistä itsenäisistä tehtävistä. Osallistuja voi suuntautua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Osallistuja voi kiinnostuksensa mukaan osallistua yksittäisiin teemakoulutuksiin tai suorittaa koko kokonaisuuden. Koulutukset voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Koulutuskokonaisuus koostuu yksittäisistä teemakouluksista, joista seitsemän on kaikille yhteisiä. Lisäksi lasten ja nuorten ohjaajille suunnattuja koulutuksia on viisi ja aikuisten ohjaajille suunnattuja kolme.

Koko tason 1 suorittaakseen osallistujan tulee suorittaa yleisopintojen lisäksi lajiliiton edellyttämät lajiopinnot. Liikunnan aluejärjestöjen järjestämät VOK-1-koulutukset kuuluvat lajista riippuen joko lajin koulutuskokonaisuuteen tai täydennyskoulutukseen. Osallistujan tulee itse tarkistaa asia omasta lajiliitostaan. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta.

Kaikille yhteiset teemakoulutukset

 1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h)
 2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h)
 3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h)
 4. Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2 h)
 5. Fyysinen harjoittelu (7 h)
 6. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)
 7. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)

Lasten ja nuorten valmentajat ja ohjaajat

 1. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (3 h)
 2. Taitoharjoittelu (3 h)
 3. Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa (2 h)
 4. Eettinen harjoittelu (2 h)
 5. Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa (2 h)

Aikuisten valmentajat ja ohjaajat

 1. Liikunta aikuisen arjessa (5 h)
 2. Vinkkejä ohjaustuokioihin (3 h)
 3. Omavalintainen, aikuisliikunnan ohjaamiseen liittyvä koulutus (4 h)