Tähtiseurat

Tähtiseura-ohjelma on valtakunnallinen seuratoiminnan laatuohjelma toiminnan kehittämiseen. Laatuohjelman ovat luoneet ja sen toteutuksesta vastaavat Suomen Olympiakomitea, lajiliitot ja liikunnan aluejärjestöt yhteistyössä. Toiminnan tunnuksena toimii tähtimerkki, mikä kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa Tähtiseura-ohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat. 

Miten seura voi tulla mukaan Tähtiseura-ohjelmaan?

Tähtiseura-ohjelmaan voivat lähteä mukaan kaikki toiminnan kehittämisestä ja samalla dokumentoinnista kiinnostuneet seurat, joiden lajiliitto on Olympiakomitean jäsen. Seura voi tavoitella tähtimerkkiä lasten ja nuorten urheilussa ja/tai aikuisten urheilussa ja/tai huippu-urheilussa. Kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla on yhteisiä laatutekijöitä ja erillisiä laatutekijöitä, jotka seuran tulee täyttää tähtimerkin saadakseen. Seura voi lähteä milloin tahansa kehittämään lasten ja nuorten ja/tai aikuisten seuratoimintaa kohti tähtimerkkiä. Huippu-urheilun laatuseuratoimintaan mukaan pääseminen edellyttää, että lajiliitto on valinnut seuran mukaan ohjelmaan. 

Voit myös varata seurallasi maksuttoman Tähtiseura-ohjelman etäesittelyajan  niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi / 050 322 3971. 

Mistä lähdetään liikkeelle?

Aluksi kannattaa tutustua Olympiakomitean sivustolta löytyvään materiaaliin. Hyvät tiedot starttaukseen saat myös esim. Olympiakomitean tai Pohjois-Savon Liikunnan järjestämästä Tähtiseura-ohjelman yleisesittelystä (katso koulutuskalenteri). Sitten seura valitsee osa-alueen/-eet, jota/joita haluaa lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset) ja tässä vaiheessa on myös hyvä olla yhteydessä lajiliittoon. Tämän jälkeen seura hakee tunnukset verkkoalustalle ja tunnukset saatuaan seura voi aloittaa kehittämistyön samalla verkkoalustalle vastauksia kirjaten ja dokumentteja liittäen. 

Seurassa kannattaa koota tiimi, joka tutustuu laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä aikataulun kehittämisprosessista. Kehittämistyö on laaja kokonaisuus. Apua prosessin aikana saa omasta lajiliitosta sekä liikunnan aluejärjestöistä. Seurat voivat kehittää toimintaansa omassa tahdissaan, mutta  vaadittavan laatutason saavuttaminen kestää yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen. Kun verkkoalustan sisällöt, itsearviointi, ovat kunnossa, on vuorossa auditointi. Tähtimerkin saaminen edellyttää auditointia, auditointi on lajiliiton vastuulla. Auditoinnissa on yleensä mukana liikunnan aluejärjestöjen edustaja. Tähtimerkki on aina laji- ja osa-aluekohtainen eli seurassa voi olla useita eri tähtimerkkejä.

Tähtiseurojen verkkopalvelu - kehittämistyökalu

Seura voi tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja/tai vuorovaikutteisesti lajiliiton ja/tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa Tähtiseurojen verkkopalvelussa. Yhteinen laatuohjelma tarjoaa seuroille runsaasti hyviä työkaluja, tukea, verkostoja ja vinkkejä. 

Keskeisiä laatutekijöitä

Laatujärjestelmässä kaikille ryhmille yhteiset laatutekijöiden osa-alueet ovat johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit. Laatutekijöitä tarkastellaan yksityiskohtaisesti useilla tarkemmilla osa-alueilla, joiden sisällä arvioidaan kriteerien täyttymistä (erinomaisesti, hyvin, riittävästi, kriteeri ei täyty). 

Tähtiseurat ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja - lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita. Tule mukaan kehittämään oman seurasi toimintaa Tähtiseuraksi. Kysy lisää omasta lajiliitostasi tai aluejärjestön seurakehittäjältä!

Pohjois-Savon Liikunnan seurakehittäjä: niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi / 050 322 3971.