Tähtiseura-ohjelma

Tähtiseura-ohjelma on valtakunnallinen seurojen laatuohjelma toiminnan kehittämiseen. Ohjelma on otettu käyttöön vuonna 2018. Toiminnan tunnuksena toimii tähtimerkki, mikä kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa Tähtiseura-ohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat. Seura voi tavoitella tähtimerkkiä lasten ja nuorten urheilussa, aikuisliikunnassa ja osassa lajeja myös huippu-urheilussa.

Toimimme Olympiakomitean ja lajiliittojen kumppanina Tähtiseura-ohjelman toteuttamisessa ohjelmaa esitellen, seuroja sparraten ja auditoiden.  

Miten seura voi tulla mukaan Tähtiseura-ohjelmaan?

Tähtiseura-ohjelmaan voivat lähteä mukaan kaikki toiminnan kehittämisestä ja samalla toiminnan dokumentoinnista kiinnostuneet seurat, joiden lajiliitto on Olympiakomitean jäsen.

Seura voi lähteä milloin tahansa kehittämään lasten ja nuorten ja/tai aikuisliikunnan toimintaa kohti tähtimerkkiä. Huippu-urheilun laatuseuratoimintaan mukaan pääseminen edellyttää, että lajiliitto on valinnut seuran mukaan ohjelmaan. 

Mistä lähdetään liikkeelle?

Aluksi voit tutustua Olympiakomitean sivustolta löytyvään materiaaliin tai olla yhteydessä Pohjois-Savon Liikunnan seurakehittäjään tai lajiliittoon. Olympiakomitea järjestää myös Tähtiseura-ohjelman yleisesittelyjä. 

Seura valitsee osa-alueen/-eet, jota/joita haluaa lähteä kehittämään, lasten ja nuorten urheilu ja/tai aikuisliikunta. Tämän jälkeen seura hakee tunnukset verkkoalustalle ja tunnukset saatuaan seura voi aloittaa kehittämistyön tähtiseurapolulla samalla verkkoalustalle vastauksia kirjaten ja dokumentteja liittäen. 

Seurassa kannattaa koota tiimi, joka tutustuu Tähtiseura-ohjelman laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä aikataulun etenemisestä. Seura kulkee tähtiseurapolulla omassa tahdissaan. Vaadittavan laatutason saavuttaminen kestää yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen. Kun verkkoalustan sisällöt ovat kunnossa, on vuorossa auditointi, jossa arvioidaan laatutekijöiden tasoa. Tähtimerkin saaminen edellyttää auditointia. Auditointi on lajiliiton vastuulla ja auditoinnissa on yleensä mukana liikunnan aluejärjestöjen edustaja. Tähtimerkki on aina laji- ja osa-aluekohtainen eli seurassa voi olla useita eri tähtimerkkejä.

Tähtiseurojen verkkopalvelu - kehittämistyökalu

Seura voi tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja/tai vuorovaikutteisesti lajiliiton ja/tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa Tähtiseurojen verkkopalvelussa. Yhteinen laatuohjelma tarjoaa seuroille mm. runsaasti hyviä työkaluja. 

Laatutekijöistä

Tähtiseura-ohjelman laatutekijöiden osa-alueet ovat johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit. Kunkin osa-alueen laatutekijöitä arvioidaan asteikolla: erinomaisesti - hyvin - riittävästi - kriteeri ei täyty. 

Tähtiseurat ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja - lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita. Tule mukaan kehittämään oman seurasi toimintaa Tähtiseuraksi!