Tähtiseurat

Tähtiseura-ohjelma on seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista seuratoimintaa. Laatuohjelman ovat luoneet yhteistyössä Olympiakomitea, lajiliitot ja liikunnan aluejärjestöt. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat. Lasten ja nuorten osalta laatuohjelma pohjautuu pitkälti vanhoihin Sinettiseura-kriteereihin.  Uusi laatuohjelma kuitenkin mahdollistaa seurojen kehittymisen lasten ja nuorten urheilussa, aikuisten harrasteurheilussa sekä huippu-urheilussa.

Miten seura voi tulla mukaan laatuseuraohjelmaan?

Tähtiseura-ohjelmaan voivat ilmoittautua kaikki laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat, joiden lajiliitto on Olympiakomitean jäsenliitto. Tähtiseura-ohjelmaan kuuluu kolme eri osa-aluetta (lapset & nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu), joista seura voi valita kehittämiskohteensa. Näistä jokaisella on omat laatutekijänsä ja lisäksi kaikilla osa-alueilla on yhteisiä laatutekijöitä, jotka seuran tulee täyttää, jotta Tähtimerkin voi saavuttaa. Tällä hetkellä seura voi lähteä itsenäisesti kehittämään lasten & nuorten ja aikuisten seuratoimintaa kohti Tähtimerkkiä. Huippu-urheilun laatuseuratoimintaan mukaan pääseminen edellyttää, että lajiliitto on valinnut seuran mukaan ohjelmaan ja tämä laatujärjestelmän osa-alue on vielä kehitystyön alla. 

Mistä lähdetään liikkeelle?

Mikäli seura haluaa lähteä mukaan Tähtiseura-ohjelmaan, kannattaa ensin tutustua Olympiakomitean sivustolta löytyvään materiaaliin. Sitten valitaan osa-alue(et), jota seura haluaa lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset) sekä tarkistetaan, onko omalla lajiliitolla osa-alueeseen auditointivalmius. Tämän jälkeen seura hakee tunnuksia Tähtiseurojen verkkoalustalle. Seurassa kannattaa koota tiimi, joka tutustuu laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä aikataulun kehittämisprosessista. Kehittämistyö on laaja kokonaisuus, joka sisältää myös itsearviointia. Apua prosessin aikana saa omasta lajiliitosta sekä liikunnan aluejärjestöiltä. Seurat voivat kehittää toimintaansa omassa tahdissaan, mutta  vaadittavan laatutason saavuttaminen kestää yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen. Tähtimerkin saaminen edellyttää auditointia, joka on lajiliiton vastuulla. Auditoinnissa on yleensä mukana myös liikunnan aluejärjestöjen edustaja. Tähtiseura-tunnustus on aina laji- ja osa-aluekohtainen eli seurassa voi olla useita eri Tähtimerkkejä.

Tähtiseurojen verkkopalvelu - kehittämistyökalu

Seura voi tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja/tai vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa Tähtiseurojen verkkopalvelussa. Yhteinen laatuohjelma tarjoaa seuroille työkaluja, tukea, verkostoja ja vinkkejä. Olympiakomitean sivustolta löytyy ohjeet alkuun pääsemiseksi sekä runsaasti materiaalia ja hyödyllistä tukiaineistoa ja neuvoja seuran kehittämiseen.

Keskeisiä laatutekijöitä

Laatujärjestelmässä kaikille ryhmille yhteiset laatutekijöiden osa-alueet ovat Johtaminen ja hallinto, Seuran ihmiset, Aineelliset resurssit ja Urheilutoiminta. Laatutekijöitä tarkastellaan yksityiskohtaisesti useilla tarkemmilla osa-alueilla, joiden sisällä arvioidaan kriteerien täyttymistä (erinomaisesti, hyvin, riittävästi, kriteeri ei täyty). 


Tähtiseurat ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja - lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita. Tule mukaan kehittämään oman seurasi toimintaa Tähtiseuraksi. Kysy lisää omasta lajiliitostasi tai aluejärjestön seurakehittäjältä!