Liikuntaneuvonta

Liikkuva aikuinen - ohjelma opastaa ja kannustaa valtakunnallisesti eri toimijoita (kunnat, hva:t, järjestöt) liikuntaneuvonnan käynnistämisessä ja kehittämisessä.  Liikkuva aikuinen - ohjelma viestii liikuntaneuvonnan merkityksestä ja vaikutuksista johdolle ja päättäjille. 

Pohjois-Savon Liikunta on alueellinen toimija pohjoissavolaisten toimijoiden tukena ja toimii yhteistyössä Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa. Lue lisää.