ILOLLA-hanke seuroille 2021 ja 2022-2023

Kuvaus ILOLLA-hankkeesta

Vuonna 2021 Pohjois-Savon Liikunta ry toteutti yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa OLVI-säätiön rahoittaman ILOLLA-hankkeen (Inspiroivaa koulutusta ja liikutusta Iisalmessa) pilottivuoden Iisalmessa. Näkymänä oli kolmivuotinen hanke ja toiminnan toteuttaminen vuosina 2022 ja 2023 Pohjois-Savon muilla alueilla. Hankkeelle saatiin jatkorahoitusta vuosille 2022-2023. Vuonna 2022 hankkeen kokonaisuutta 1 (koulutuskokonaisuus seuroille lasten ja nuorten liikuttamisen tukitoimissa) levitettiin Kuopio-Siilinjärvi -akselille ja kokonaisuuden 2 toteutus (yksilöllinen hyvinvointineuvonta yli 55-vuotiaille, lajikokeilut ja youtube-kanavat) jatkui Iisalmessa. Vuonna 2023 kokonaisuuden 1 Seurakoulutusosio toteutui Joroinen-Varkaus-Leppävirta -akselilla ja kokonaisuus 2 Joroisissa ja Siilinjärvellä. 

Kolmena hankevuotena kokonaisuudessa 1 lisättiin seurojen ja perheiden osaamista ja ymmärrystä ja uudistettiin/luotiin seuroihin ja perheisiin toimintakäytäntöjä lasten ja nuorten liikuttamisen tukitoimien toteutukseen erilaisten koulutustilaisuuksien kautta. 

Kunkin koulutusvuoden aikana käsittelyssä oli neljä eri teemaa:
1) Hyvä ravitsemus
2) Liikkujatyypit
3) Harjoittelun monipuolisuus
4) Uni ja palautuminen

Kunkin teeman käsittely käynnistyi kaikille pohjoissavolaisille seuravalmentajille ja -ohjaajlle suunnatulla, maksuttomalla Koulutuspäivällä (5-6 h). Koulutuspäivän perään jokainen hankkeen intensiiviprosesseihin mukaan päässyt seura sai kyseisen teeman Seurakoulutusillan (2-3 h), jossa koulutukseen osallistujina olivat seurassa harrastavat lapset ja nuoret, heidän vanhemmat ja valmentajia ja/tai ohjaajia.

Intensiiviprosesseihin osallistumisen myötä niin seuran, seuran valmentajien ja ohjaajien kuin lasten, nuorten ja perheiden tietämys teemoissa lisääntyi ja arkiset toimintakäytännöt kehittyivät. Koulutuskokonaisuuden kautta tuotiin työkaluja seuratoiminnan arkeen ja vaikutettiin myönteisesti lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, liikkumiseen ja urheilulliseen menestymiseen sekä arjessa toimimiseen. 

Alla vuosina 2023, 2022 ja 2021 pidettyjen Koulutuspäivien esitteet.