ILOLLA-hanke seuroille

Koulutuspäivä 4 la 18.11.2023: Uni ja palautuminen - kriittinen palanen kasvavan, kehittyvän, liikkuvan ja urheilevan lapsen ja nuoren elämässä

Ilmoittautumislomake Unen ja palautumisen Koulutuspäivä Varkaudessa la 18.11.2023 klo 10-15

Koulutuspäivä on avoin ja maksuton kaikille pohjoissavolaisille seuravalmentajille, -ohjaajille ja -toimijoille. Päivä sisältää aamupalaa ja lounaan. Lisätietoja saat niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi / 050 322 3971.  

Kuvaus ILOLLA-hankkeesta

Vuonna 2021 Pohjois-Savon Liikunta ry toteutti yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa OLVI-säätiön rahoittaman ILOLLA-hankkeen (Inspiroivaa koulutusta ja liikutusta Iisalmessa) pilottivuoden Iisalmessa. Näkymänä oli kolmivuotinen hanke ja toiminnan toteuttaminen vuosina 2022 ja 2023 Pohjois-Savon muilla alueilla. Hankkeelle saatiin jatkorahoitusta vuosille 2022-2023. Vuonna 2022 hankkeen kokonaisuutta 1 (koulutuskokonaisuus seuroille lasten ja nuorten liikuttamisen tukitoimissa) levitettiin Kuopio-Siilinjärvi -akselille ja kokonaisuuden 2 toteutus (yksilöllinen hyvinvointineuvonta yli 55-vuotiaille, lajikokeilut ja youtube-kanavat) jatkui Iisalmessa. Vuonna 2023 kokonaisuuden 1 Seurakoulutusosio toteutuu Joroinen-Varkaus-Leppävirta -akselilla ja kokonaisuus 2 Joroisissa ja Siilinjärvellä. 

Kokonaisuudessa 1 lisätään seurojen ja perheiden osaamista ja ymmärrystä, uudistetaan/luodaan seuroihin ja perheisiin toimintakäytäntöjä lasten ja nuorten liikuttamisen tukitoimissa erilaisten koulutustilaisuuksien kautta. 

Koulutusvuoden 2023 aikana käsittelyssä on neljä eri teemaa:
1) Hyvä ravitsemus: Koulutuspäivä la 4.2.2023
2) Liikkujatyypit: Koulutuspäivä la 1.4.2023
3) Harjoittelun monipuolisuus: Koulutuspäivä syyskaudella 2023
4) Uni ja palautuminen: Koulutuspäivä syyskaudella 2023

Kunkin teeman käsittely käynnistyy kaikille pohjoissavolaisille seuravalmentajille ja -ohjaajlle suunnatulla, maksuttomalla Koulutuspäivällä (5-6 h). Koulutuspäivän perään jokainen hankkeen intensiiviprosesseihin mukaan päässyt seura saa kyseisen teeman Seurakoulutusillan (2-3 h), jossa koulutukseen osallistujina ovat seurassa harrastavat lapset ja nuoret, heidän vanhemmat ja valmentajia ja/tai ohjaajia.

Intensiiviprosesseihin osallistumisen myötä niin seuran, seuran valmentajien ja ohjaajien kuin lasten, nuorten ja perheidenkin tietämys teemoissa lisääntyy ja arkiset toimintakäytännöt kehittyvät. Näin tuodaan työkaluja seuratoiminnan arkeen ja vaikutetaan myönteisesti lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, liikkumiseen ja urheilulliseen menestymiseen sekä arjessa toimimiseen. 

Alla vuosina 2023, 2022 ja 2021 pidettyjen Koulutuspäivien esitteet.