ILOLLA-hanke seuroille

Liikkuvan lapsen ja nuoren Ravitsemuksen Etäkoulutuspäivä la 27.2.2021 klo 10-15:30

Maksuton ja avoin kaikille iisalmelaisille ja yläsavolaisille valmentajille ja ohjaajille. Esite alla. 

Vuonna 2021 Pohjois-Savon Liikunta ry toteuttaa yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa OLVI-säätiön rahoittaman ILOLLA-hankkeen (Inspiroivaa koulutusta ja liikutusta Iisalmessa) pilottivuoden Iisalmessa. Näkymänä on kolmivuotinen hanke ja toiminnan toteuttaminen vuosina 2022 ja 2023 Pohjois-Savon muilla alueilla. Hanke rakentuu kahdesta kokonaisuudesta.

Kokonaisuudessa 1 lisätään iisalmelaisten ja laajemmin yläsavolaisten seurojen osaamista ja uudistetaan/luodaan seuroihin toimintakäytäntöjä lasten ja nuorten liikuttamisen tukitoimiin erilaisten koulutustilaisuuksien kautta. 

Käsittelyssä on neljä eri teemaa:
1) Hyvä ravitsemus: Etäkoulutuspäivä la 27.2.2021
2) Henkinen hyvinvointi, psyykkinen valmennus (mm. turva, tunteet, itsen ymmärtäminen)
3) Harjoittelun monipuolisuus
4) Uni ja palautuminen

Kunkin teeman käsittely käynnistyy kaikille iisalmelaisille ja yläsavolaisille valmentajille ja ohjaajlle suunnatulla, maksuttomalla Koulutuspäivällä (la, 6 h) Iisalmessa tai etänä toteutettuna. Yhteisen Koulutuspäivän perään jokainen hankkeen intensiiviprosesseihin mukaan päässyt seura saa aina kyseisen teeman Seurakohtaisen koulutusillan (arki-ilta, 2-3 h), jossa koulutukseen osallistujina ovat seurassa harrastavat lapset ja nuoret, heidän vanhemmat ja valmentajia ja/tai ohjaajia. Teeman koulutuspäivän ja seurakohtaisen koulutusillan perään pidetään jokaisen intensiiviprosessiseuran kanssa etänä Teamsin kautta teeman Seurakohtainen yhteenvetopalaveri.

Intensiiviprosesseihin hakevien seurojen tulee:

  • Nimetä kaksi valmentajaa/ohjaajaa projektin yhteys- ja vastuuhenkilöiksi
  • Sitoutua osallistumaan hankkeen neljään Koulutuspäivään vähintään 3-5 valmentajan voimin/Koulutuspäivä
  • Käsitellä mukaan lähtö seuran hallituksessa/johtokunnassa

Intensiiviprosesseihin osallistumisen myötä niin seuran, seuran valmentajien ja ohjaajien kuin lasten, nuorten ja perheidenkin tietämys teemoissa lisääntyy ja arkiset toimintakäytännöt kehittyvät. Näin tuodaan työkaluja seuratoiminnan arkeen ja vaikutetaan myönteisesti lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, liikkumiseen ja urheilulliseen menestymiseen sekä arjessa toimimiseen.