ILOLLA-hanke seuroille 2022

Koulutuspäivä 2

LIIKKUJATYYPIT JA PSYYKKISTÄ HYVINVOINTIA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI URHEILUSEURASSA

Kuopiossa (paikka tarkentuu) la 9.4.2022 klo 10-15:30

Koulutuspäivä on avoin ja kokonaisuudessaan maksuton kaikille pohjoissavolaisille seuravalmentajille ja -ohjaajille. Koulutuspäivän ilmoittautumislomake alla. Voit osallistua myös etänä. Koulutuspäivän alussa klo 9:30-10 on tarjolla aamukahvit ja klo 13-14 lounas kaikille osallistujille. Lisätiedot ja voit ilmoittautua myös niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi / 050 322 3971.  

Tuletko paikan päälle vai osallistutko etänä? *

Kuvaus ILOLLA-hankkeesta

Vuonna 2021 Pohjois-Savon Liikunta ry toteutti yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa OLVI-säätiön rahoittaman ILOLLA-hankkeen (Inspiroivaa koulutusta ja liikutusta Iisalmessa) pilottivuoden Iisalmessa. Näkymänä oli kolmivuotinen hanke ja toiminnan toteuttaminen vuosina 2022 ja 2023 Pohjois-Savon muilla alueilla. Hankkeelle saatiin jatkorahoitusta vuosille 2022-2023. Vuonna 2022 hankkeen kokonaisuutta 1 (koulutuskokonaisuus seuroille lasten ja nuorten liikuttamisen tukitoimissa) levitetään Kuopio-Siilinjärvi -akselille ja kokonaisuuden 2 toteutus (yksilöllinen hyvinvointineuvonta yli 55-vuotiaille, lajikokeilut ja youtube-kanavat) jatkuu Iisalmessa. 

Kokonaisuudessa 1 lisätään seurojen ja perheiden osaamista ja ymmärrystä, uudistetaan/luodaan seuroihin ja perheisiin toimintakäytäntöjä lasten ja nuorten liikuttamisen tukitoimissa erilaisten koulutustilaisuuksien kautta. 

Vuoden 2022 aikana käsittelyssä on neljä eri teemaa:
1) Hyvä ravitsemus: Koulutuspäivä la 22.1.2022
2) Liikkujatyypit: ajankohta tarkentuu alkuvuodesta
3) Harjoittelun monipuolisuus: ajankohta tarkentuu alkuvuodesta
4) Uni ja palautuminen: ajankohta tarkentuu alkuvuodesta

Kunkin teeman käsittely käynnistyy kaikille pohjoissavolaisille seuravalmentajille ja -ohjaajlle suunnatulla, maksuttomalla Koulutuspäivällä (5-6 h) Kuopio-Siilinjärvi -akselilla livenä tai etänä toteutettuna. Koulutuspäivän perään jokainen hankkeen intensiiviprosesseihin mukaan päässyt seura saa kyseisen teeman Seurakohtaisen koulutusillan (2-3 h), jossa koulutukseen osallistujina ovat seurassa harrastavat lapset ja nuoret, heidän vanhemmat ja valmentajia ja/tai ohjaajia.

Intensiiviprosesseihin osallistumisen myötä niin seuran, seuran valmentajien ja ohjaajien kuin lasten, nuorten ja perheidenkin tietämys teemoissa lisääntyy ja arkiset toimintakäytännöt kehittyvät. Näin tuodaan työkaluja seuratoiminnan arkeen ja vaikutetaan myönteisesti lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, liikkumiseen ja urheilulliseen menestymiseen sekä arjessa toimimiseen. 

Alla vuoden 2022 ja 2021 Koulutuspäivien esitteet.