ILOLLA-hanke seuroille

Koulutuspäivä 4:
Uni ja palautuminen: Unta ja palautumista tukeva liikkuvan lapsen ja nuoren kokonaisarki

Iisalmen Kulttuurikeskuksella la 30.10.2021 klo 10-15

Koulutuspäivä on avoin ja kokonaisuudessaan maksuton kaikille iisalmelaisille ja yläsavolaisille valmentajille ja ohjaajille. Koulutuspäivän ilmoittautumislomake ja esite alla. 

Kuvaus ILOLLA-hankkeesta

Vuonna 2021 Pohjois-Savon Liikunta ry toteuttaa yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa OLVI-säätiön rahoittaman ILOLLA-hankkeen (Inspiroivaa koulutusta ja liikutusta Iisalmessa) pilottivuoden Iisalmessa. Näkymänä on kolmivuotinen hanke ja toiminnan toteuttaminen vuosina 2022 ja 2023 Pohjois-Savon muilla alueilla. Hanke rakentuu kahdesta kokonaisuudesta.

Kokonaisuudessa 1 lisätään iisalmelaisten ja laajemmin yläsavolaisten seurojen osaamista ja uudistetaan/luodaan seuroihin toimintakäytäntöjä lasten ja nuorten liikuttamisen tukitoimiin erilaisten koulutustilaisuuksien kautta. 

Käsittelyssä on neljä eri teemaa:
1) Hyvä ravitsemus: Etäkoulutuspäivä la 27.2.2021
2) Henkinen valmennus: Koulutuspäivä la 17.4.2021
3) Harjoittelun monipuolisuus: Koulutuspäivä la 28.8.2021
4) Uni ja palautuminen: Koulutuspäivä la 30.10.2021

Kunkin teeman käsittely käynnistyy kaikille iisalmelaisille ja yläsavolaisille valmentajille ja ohjaajlle suunnatulla, maksuttomalla Koulutuspäivällä (5-6 h) Iisalmessa tai etänä toteutettuna. Koulutuspäivän perään jokainen hankkeen intensiiviprosesseihin mukaan päässyt seura saa kyseisen teeman Seurakohtaisen koulutusillan (2-3 h), jossa koulutukseen osallistujina ovat seurassa harrastavat lapset ja nuoret, heidän vanhemmat ja valmentajia ja/tai ohjaajia. Teeman käsittelyn päättää etänä Teamsin kautta tai puhelimitse pidettävä Seurakohtainen yhteenvetopalaveri.

Intensiiviprosesseihin hakevien seurojen tulee:

  • Nimetä projektin yhteyshenkilö
  • Sitoutua osallistumaan Koulutuspäiviin
  • Käsitellä mukaan lähtö seuran hallituksessa/johtokunnassa

Intensiiviprosesseihin osallistumisen myötä niin seuran, seuran valmentajien ja ohjaajien kuin lasten, nuorten ja perheidenkin tietämys teemoissa lisääntyy ja arkiset toimintakäytännöt kehittyvät. Näin tuodaan työkaluja seuratoiminnan arkeen ja vaikutetaan myönteisesti lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, liikkumiseen ja urheilulliseen menestymiseen sekä arjessa toimimiseen.