Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu -toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa, lisäämällä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia ja lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

Aktiivista opiskelupäivää voi jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö kehittää omalla tavallaan - pienestäkin voi aloittaa. Aktiivisuutta mahdollistavat ja kannustavat esimerkiksi opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät, aktiivisuustauot opetuksessa, liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella ja opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin.

Pohjois-Savon Liikunta autaa ja tukee oppilaitoksia kohti aktiivisempaa opiskelupäivää. Innostamme uusia oppilaitoksia mukaan lisäämään liikettä ja tuemme valtakunnallista Liikkuva opiskelu -ohjelman viestintää. 

Liikkuva opiskelu -tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Yhteyshenkilö: 
Lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjä 
Anne Kekäläinen
anne.kekalainen@pohjois-savonliikunta.fi