Koulutukset varhaiskasvattajille

Iloa leikkiä, yhdessä tekemistä -  varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön (5t)

Koulutuksen tavoitteena on suositusten jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon. Pohditko, miten liikkuminen ja toiminnallisuus toteutuu osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea siten, että se kutsuu ja innostaa mukaan jokaista lasta jokaisena päivänä? Tervetuloa Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön – koulutukseen, tämä koulutus on juuri sinua varten. 

Lasten motoristen taitojen havainnointi - koulutus (3t)

Koulutus tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Koulutus vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisten tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana. 

Kassiliikunta (2,5t)

Kassiliikunta on ideoitu halvan ja helposti saatavilla olevan välineen - kassin ympärille. Kassi motivoi liikkumaan ja harjoitukset kehittävät kehonhahmotusta ja - tuntemusta. Väline luo myös ikioman pienen tilan. Kassilla voi hyppiä, sinne voi piiloutua, sillä voi uudistaa vanhoja liikunta- ja laululeikkejä ja elävöittää motoriikkaratoja. Samalla, kuin huomaamatta, liikunnan määrä lisääntyy. Pinnistely, ponnistelu, vetäminen ja työntäminen, jotka ovat tärkeitä kaikille lapsille, toteutuvat kassin kanssa touhutessa huomaamatta. 

Lasten tanssin avaimet (3t)

Lasten tanssi pohjautuu leikin, monipuolisen musiikin ja mielikuvituksen pohjalta toteutettuun liikkumiseen. Lasten tanssi koulutukset on tarkoitettu varhaiskasvattajille, kerho-ohjaajille ja alkuopetuksen opettajille. Lasten tanssin avaimet koulutuksen keskeisiä teemoja ovat lasten tanssin sisällöt ja peruselementit,  kuinka ohjaan lasten tanssia ja miten rakennan lasten tanssin tuokion, mitä apuvälineitä voin käyttää lastentanssin tukena, monipuoliset ja innostavat lastentanssiharjoitukset. 

Vekara Vipellys - liikuntaa alle 3-vuotiaille (3h)

Alle 3-vuotiaiden lasten elämä on liikkumista ja kaikki tilat ovat liikuntatiloja. Kurssista saat tietoa ja käytännön keinoja alle 3-vuotiaiden lasten monipuoliseen liikunnan toteutukseen. 

Liikuntaleikkikoulu ohjaajakoulutus (16t)

Liikuntaleikkikoulu on asiantuntijoiden tekemä alle kouluikäisten lasten monipuolinen ja laadukas liikuntaohjema.  Liikuntaleikkikoulu soveltuu hyvin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osaksi päiväkodin omaa liikuntasuunnitelmaa ja Ilo kasvaa liikkuen – ohjelman toteuttamiseen.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Liikuntaleikkikoulun materiaaleja voi käyttää monella tavalla. Liikuntaleikkikoulun valmiita tuntimalleja voidaan toteuttaa sellaisenaan, tai ottaa niistä sopivia osia viikoittaisiin ohjattuihin liikuntatuokioihin, aamupiireihin, välipalaliikuntaan, siirtymätilanteisiin ja odotteluhetkiin.

Liikuntaleikkikoulun avulla voidaan taata tavoitteellisen liikuntakasvatuksen toteutus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Liikuntaleikkikoulussa harjoitellaan motorisia perustaitoja monipuolisesti ja systemaattisesti.

Liikuntaleikkikoulun materiaalit saa käyttöön käytyään 
Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen.