Koulutuksia oppilaille

Välkkäri - välituntiliikuttaja koulutus 5-9lk oppilaille

Välkkäri-koulutuksessa lapset ja nuoret (5.-9.luokkalaiset) saavat valmiuksia toimia oman koulunsa välitunneilla liikkumaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Kolmen tunnin koulutuksen aikana leikitään erilaisia välituntileikkejä, opetetaan ryhmän hallintaa, ohjaamisen taitoja sekä leikin ohjaamisen rakennetta, tehdään ohjausharjoituksia ja suunnitellaan oman koulun välituntiliikuntaa.

Koulutuksen jälkeen voidaan aloittaa koulun Välkkäri-toiminta, jossa koulutetut oppilaat ovat pääroolissa sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Välituntitoiminnan yhdysopettaja tukee oppilaiden työtä ja kaikki opettajat kannustavat.

Koulutuksen kesto 2x90min, koulun valitsemana ajankohtana koulupäivän aikana. Koulutuksen hinta 370€ + kouluttajan matkakulut ja 10 kpl oppilaan välkkärivihkoja. 


Yläkoulun välkkäri - koulutus 7-9lk oppilaille

Yläkoulun välkkäri- koulutuksen tavoitteena on kannnustaa ja aktivoida oppilaita kehittämään oman koulunsa toimintakultuuria, tarjota esimerkkejä aktiiviseen koulupäivään, innostaa nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan oman itsensä ja koulunsa näköistä toimintaa. On toivottavaa, että koulutukseen osallistuu erilaisin intressein liikuntaa lähestyviä nuoria. Joku löytää paikkansa liikuntahetken ohjaajana, toinen tapahtumanjärjestäjänä, kolmas tiedottajana jne. Erilaisille vahvuuksille on käyttöä.

Koulutukseen valitaan tyttöjä ja poikia, 15-20 oppilaan ryhmä. Oppilaat voivat olla eri luokka-asteilta opettajan harkinnan mukaan. Koulun yhdysopettaja toimii nuorten tukena. Opettaja on myös mukana koko koulutuksen ajan. Lisäksi opettaja huolehtii koulutuksen käytännön järjestelyistä, vastaa oppilasryhmän kokoamisesta koulutukseen, tiedottaa kouluyhteisöä, toimii koulutetun ryhmän tukena.

Koulutuksen kesto 2x90min, koulun valitsemana ajankohtana koulupäivän aikana. Koulutuksen hinta 370€ + kouluttajan matkakulut.