Koulutuksia oppilaille

Vamos välkälle!-  koulutus 4-6-luokan oppilaille

Vamos Välkälle! koulutus, joka on suunniteltu erityisesti alakoulujen 4-6-luokkalaisille. Koulutuksessa oppilaat oppivat ohjaamaan liikuntaa hauskalla ja innostavalla tavalla sekä saavat ideoita liikkeen lisäämiseen välitunneille ja mm. juhlapyhiin ja teemapäiviin. Koulutuksen kesto on 120 minuuttia. Koulutus sisältää runsaasti sähköistä materiaalia haasteiden ja tempausten toteuttamiseen. 

Vamos välkälle! - yläkouluille

Vamos Välkälle! – yläkouluille (2h) Uutena pilottikoulutuksena starttaa Vamos Välkälle! yläkoulun oppilaille. Koulutuksessa oppilaat oppivat ohjaamaan liikuntaa hauskalla ja innostavalla tavalla sekä saavat ideoita liikkeen lisäämi - seen välitunneille ja mm. juhlapyhiin ja teemapäi - viin. Koulutuksen kesto on 120 minuuttia. Koulutus sisältää runsaasti sähköistä materiaalia haasteiden ja tempausten toteuttamiseen. Materiaalit ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Pilottikoulutus on maksuton. Tilattavissa syksyllä 2024. 

Välkkäri - välituntiliikuttaja koulutus 4-6 luokan oppilaille
Välkkäri-koulutuksessa lapset ja nuoret 4-6- luokkalaiset) saavat valmiuksia toimia oman koulunsa välitunneilla liikkumaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Kolmen tunnin koulutuksen aikana leikitään erilaisia välituntileikkejä, opetetaan ryhmän hallintaa, ohjaamisen taitoja sekä leikin ohjaamisen rakennetta, tehdään ohjausharjoituksia ja suunnitellaan oman koulun välituntiliikuntaa.

Yläkoulun välkkäri - koulutus 7-9lk oppilaille
Yläkoulun välkkäri- koulutuksen tavoitteena on kannnustaa ja aktivoida oppilaita kehittämään oman koulunsa toimintakultuuria, tarjota esimerkkejä aktiiviseen koulupäivään, innostaa nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan oman itsensä ja koulunsa näköistä toimintaa. On toivottavaa, että koulutukseen osallistuu erilaisin intressein liikuntaa lähestyviä nuoria. Joku löytää paikkansa liikuntahetken ohjaajana, toinen tapahtumanjärjestäjänä, kolmas tiedottajana jne. Erilaisille vahvuuksille on käyttöä.

Koulutukseen valitaan tyttöjä ja poikia, 15-20 oppilaan ryhmä. Oppilaat voivat olla eri luokka-asteilta opettajan harkinnan mukaan. Koulun yhdysopettaja toimii nuorten tukena. Opettaja on myös mukana koko koulutuksen ajan. Lisäksi opettaja huolehtii koulutuksen käytännön järjestelyistä, vastaa oppilasryhmän kokoamisesta koulutukseen, tiedottaa kouluyhteisöä, toimii koulutetun ryhmän tukena.


Järkkää sporttitapahtuma!-koulutus nuorille (2-3t) 

Koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten liikunnallisten tapahtumien järjestämisestä. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavat suunnitelmat. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret voivat järjestää itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esimerkiksi opettajan) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä.